So sánh cầm cố và cầm đồ?

Chủ đề   RSS   
 • #404759 31/10/2015

  So sánh cầm cố và cầm đồ?

  So sánh cầm cố và cầm đồ?mà gần như quy định về cầm đồ được áp dụng theo các điều ở cầm cố cả. Thì so sánh kiểu gì ạ?

   
  6195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #449104   09/03/2017

  Theo mình thì có thể so sánh như sau:

    CẦM CỐ CẦM ĐỒ
  Cơ sở pháp lý

  Điều 309 BLDS 2015:

  Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

  Khoản 1 Chương I Thông tư liên bộ 02TT/LB

  Là hình thức cho vay tiền đòi hỏi người vay phải có tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình ghi trong hợp đồng cầm đồ. Người vay tiền có tài sản cầm cố gọi là Bên cầm đồ; người cho vay tiền nhận tài sản cầm cố gọi là Bên nhận cầm đồ.
  Hình thức

   

  Là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

  Là một loại hình dịch vụ kinh doanh
  Mục đích

   

  Để đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ, thường là nghĩa vụ về tài sản.

  Thường dùng để vay tiền trong ngắn hạn

   

  Về bản chất dịch vụ cầm đồ là 1 hình thức phát triển của quan hệ cầm cố mang tính chất chuyên nghiệp dưới dạng là 1 dịch vụ kinh doanh tiền tệ có biện pháp bảo đảm là cầm cố - được gọi là cầm đồ. Bên nhận cầm đồ phải là chủ thể có đăng kí kinh doanh dịch vụ cầm đồ, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lãi suất cho vay, bảo quản và xử lý tài sản cầm đồ…quy định về quyền nghĩa vụ các bên bạn đọc thêm từ điều 309 đến 316 BLDS 2015 nhé.

   

  Cập nhật bởi thanhchiencn ngày 09/03/2017 12:08:28 CH
   
  Báo quản trị |