So sánh các bản Hiến pháp Việt Nam năm 1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013

Chủ đề   RSS   
 • #410305 19/12/2015

  lovebloggervn

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:19/12/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  So sánh các bản Hiến pháp Việt Nam năm 1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013

  SO SÁNH CÁC BẢN HIẾN PHÁP VIỆT NAM
  1946 – 1959 – 1980 – 1992 – 2013
  ***
  TIÊU ĐỀ
  1946
  1959
  1980
  1992
  2013
  Lời nói đầu
  - Ngắn gọn, xúc tích
  - Lời nói đầu dài.
  - Khẳng định chiến thắng vẻ vang đồng thời manh nha khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.
  - Lời nói đầu rất dài.
  - Ca ngợi chiến thắng của dân tộc.
  - Bắt đầu ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng.
  - Lời nói đầu tương đối dài.
  - Lời nói đầu tương đối dài.
  Chế độ chính trị
  - Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
  - Không ghi nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
  - Hình thức chính thể Việt Nam: là 01 nước dân chủ cộng hòa.
  - Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua HĐND và Quốc hội.
  - Nước XHCN.
  -Quy định một số quyền không thực tế.
  - Nước XHCN.
  - Thực hiện trên cơ sở phân công phối hợp quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
  - XHCN.
  - Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp: biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
  - Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Tổ chức phân công, phối hợp kiểm soát.
  Quyền con người
  Quyền công dân
  - Vị trí chương 2.
  - Quy định 18 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.
  - Vị trí chương 3.
  - Quy định 21 quyền, Cụ thể hóa hơn những quy định về quyền con người, quyền công dân so với HP 46.
   
  - Vị trí chương 5.
  - Quy định 29 quyền công dân 1 cách ngắn gọn, xúc tích.
   
  - Vị trí chương 5.
  - Quy định 34 quyền. Cụ thể hóa quyền tư hữu của HP 46.
   
  - Vị trí chương 2.
  - Quy định 38 quyền. Có 5 quyền mới Quyền được sống, quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền được hưởng thụ các giá trị văn hóa …
  Kinh tế - Văn hóa – Xã hội - ANQP
  - Không quy định thành 01 chương riêng.
  - Có chương riêng.
  - Có 4 thành phần kinh tế không có tư nhân.
  - Có chương riêng.
  - Có 2 thành phần kinh tế Nhà nước và Hợp tác xã.
  - Không thừa nhận nền kinh tế tư nhân.
  - Có chương riêng.
  - Có 6 thành phần kinh tế.
   
  - Có chương riêng.
  - Nhiều thành phần kinh tế.
   
  Tổ chức BMNN ở Trung ương
  -  Nghị viện do nhân dân cả nước bầu ra có nhiệm kỳ 3 năm. HP không quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn của Nghị viện mà chỉ quy định 1 cách chung chung.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Vị trí pháp lý của Quốc hội: Cơ quan quyền lực NN cao nhất của nhân dân thể hiện quyền lập hiến, lập pháp.
  - Vai trò của Chủ tịch nước: có nhiều quyền hạn, là 1 chế định hết sức độc đáo. Được đánh giá là mạnh mẽ nhất so với bản HP sau này.
  - Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của cả nước.
  - Quốc hội do toàn dân bầu ra. Nhiệm kỳ 4 năm. Nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội được quy định cụ thể và chi tiết hơn so với HP 46.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Vị trí pháp lý của Quốc hội: Cơ quan quyền lực NN cao nhất của nhân dân. Cơ quan đại diện của nhân dân.
   
  - CT nước không còn nằm trong chính phủ, được tách ra thành 1 chế định riêng.
   
   
   
  - Là cơ quan chấp hành, CQ hành chính cao nhất của NN
  - Quốc hội do nhân dân bầu ra, có nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội được quy định nhiều thậm chí vượt ra bên ngoài HP.
   
   
   
  - Hội đồng Nhà nước có chức năng vừa là Cơ quan thường trực Quốc hội và Chủ tịch tập thể.
   
   
   
   
   
   
  - Vị trí pháp lý của Quốc hội: Cơ quan quyền lực NN cao nhất của nhân dân. Cơ quan đại diện của nhân dân.
   
  - CT nước tập thể.
   
   
   
   
  - Là cơ quan chấp hành, CQ hành chính cao nhất của QH
  - Quốc hội do nhân dân bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ quyền hạn không có toàn quyền so với năm 80 nữa.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Vị trí pháp lý của Quốc hội: Cơ quan quyền lực NN cao nhất của nhân dân. Cơ quan đại diện của nhân dân.
  - CT nước là cá nhân quyền hạn không lớn.
   
   
   
  - Là cơ quan chấp hành, CQ hành chính cao nhất của NN
  - Quốc hội do nhân dân bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm, trong trường hợp kéo dài không quá 12 tháng. Nhiệm vụ quyền hạn gần giống HP 1992.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  - Vị trí pháp lý của Quốc hội: Cơ quan quyền lực NN cao nhất của nhân dân. Cơ quan đại diện của nhân dân.
  - CT nước là cá nhân. Nhiệm vụ và quyền hạn được tăng lên. Đ90 , Đ70 khoản 7 HP 2013.
   
   
   
  - CQ chấp hành, CQ hành chính cao nhất, CQ hành pháp.
  Tổ chức BMNN ở địa phương
  - Có sự phân biệt cấp chính quyền hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh.
  - Phân biệt được địa bàn nông thôn và đô thị
  - Không phân biệt
  - Không phân biệt
  - Không phân biệt
  - Phân biệt giữa cấp CQ địa phương hoàn chỉnh và cấp chính quyền địa phương không hoàn chỉnh. Đ110, 111 HP 2013.
  - Phân biệt được địa bàn nông thôn và đô thị.
  TAND và VKSND
  - Tổ chức theo cấp xét xử. HP 46 không có VKS chỉ có viện công tố của Tòa án.
  - Chế độ thẩm phán. Thẩm phán do bổ nhiệm.
  - Tổ chức theo cấp hành chính lãnh thổ. HP 59 lần đầu tiên lập ra VKS có chức năng kiểm sát chung và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  - Thẩm phán bầu.
  - Tổ chức theo cấp hành chính lãnh thổ.
  - VKS có thêm chức năng công tố.
   
   
  - Thẩm phán bầu.
  - Tổ chức theo cấp hành chính lãnh thổ.
  - Bỏ chức năng kiểm sát chung.
  - Thẩm phán bổ nhiệm.
   
   
  - Hướng tới tổ chức theo cấp xét xử.
  - Bỏ chức năng kiểm sát chung.
  - Thẩm phán bổ nhiệm.

  Nguồn: Blog Yêu Luật 

   

  http://www.yeuluat.com/ Thu vien luu tru bai tap lUat

   
  101422 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lovebloggervn vì bài viết hữu ích
  lequyenk39elh (24/05/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận