Sổ mục kê và Sổ dã ngoại

Chủ đề   RSS   
 • #132104 19/09/2011

  Sổ mục kê và Sổ dã ngoại

  Mình đang gặp vướng mắc về thông tin 2 loại sổ này xin được tư vấn giúp.
  Như: 
      + Nó là một hay hai loại mà sao thấy nội dung vẫn như nhau ( có thề xem là một loại được hay không)
      + Nó có tính pháp lý như thế nào 
      + Có những quy định hoặc thông tin liên quan gì về 2 loại sổ này không
      Xin cảm ơn các quý luật sư và các bạn ngành luật trước
   
  33099 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #132195   20/09/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  * Theo Luật đất đai năm 2003 sổ mục kê là một trong 03 loại sổ bắt buộc phải có để quản lý hồ sơ địa chính.
  Sổ mục kê đất đai được lập theo đơn vị hành chính cấp xã để thể hiện tất cả các thửa đất và các đối tượng chiếm đất nhưng không tạo thành thửa đất.

  Nội dung thông tin thửa đất thể hiện trên Sổ mục kê đất đai gồm số thứ tự thửa, tên người sử dụng đất hoặc người được giao quản lý đất, mã loại đối tượng sử dụng đất hoặc đối tượng quản lý đất, diện tích, mục đích sử dụng đất (bao gồm mục đích sử dụng đất theo giấy Chứng nhận đã cấp, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu kiểm kê đất đai, mục đích sử dụng đất chi tiết theo yêu cầu thống kê, kiểm kê của từng địa phương).
  * Sổ dã ngoại chỉ là loại sổ để phục vụ việc đi thực tế nghi nhận lại hiện trạng giữa thực địa và bản đồ. Từ đó làm cơ sở để điều chỉnh bản đồ hiện trạng cho đúng thực tế sử dụng.

  Do vậy, sổ mục kế mang tính pháp lý cao và thuộc thành phần quản lý nhà nước về đất đai. Còn sổ dã ngoại không có tính pháp lý, chỉ là tài liệu để các cá nhân, tập thể có chức năng chuyên môn về đo vẽ bản đồ sử dụng trong nghiệp vụ của mình.

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lythuyettinhbenvung vì bài viết hữu ích
  buiminhtuan77sg@gmail.com (11/10/2017) vanphongluatsuchinhdai (11/07/2019)
 • #132832   21/09/2011

  Cám ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của mình
      Theo như bạn nói " Theo Luật đất đai năm 2003 sổ mục kê là một trong 03 loại sổ bắt buộc phải có để quản lý hồ sơ địa chính." là hoàn toàn không sai nhưng theo công văn số 1568/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 25/04/2007 thì lại khác với kết luận của bạn " #ff0000; font-size: 18px;">Do vậy, sổ mục kế mang tính pháp lý cao và thuộc thành phần quản lý nhà nước về đất đai. Còn sổ dã ngoại không có tính pháp lý, chỉ là tài liệu để các cá nhân, tập thể có chức năng chuyên môn về đo vẽ bản đồ sử dụng trong nghiệp vụ của mình " mình xin dẫn trích công văn số 1568

  1. Sổ dã ngoại  là loại sổ lập theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý ruộng đất (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong quá trình thực hiện Chỉ thị 299-TTg ngày 10-11-1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước. Sổ này được lập trong quá trình đo đạc lập bản đồ giải thửa hoặc bản đồ địa chính (trước khi tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất) để thể hiện các thông tin điều tra, đo đạc ban đầu về hiện trạng sử dụng đất như số liệu thửa đất, tên người đang sử dụng đất, diện tích, loại đất. Việc lập sổ này để phục vụ cho việc tổ chức kê khai đăng ký quyền sử dụng đất mà không phải là sổ ghi kết quả đăng ký quyền sử dụng đất. Do đó sổ này không được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai.

  2. Sổ mục kê đất trước đây (trước Luật Đất đai năm 2003) lập theo quy định tại các văn bản gồm: Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5-11-1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành bản quy định về thủ tục đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước (dưới đây gọi là Quyết định số 56-ĐKTK); Quyết định số 499/QĐ-ĐC ngày 27-7-1995 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành quy định mẫu sổ địa chính, sổ mục kê đất, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ theo dõi biến động đất đai (dưới đây gọi là Quyết định số 499/QĐ-ĐC); Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30-11-2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dưới đây gọi là Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC). Sổ mục kê đất được lập để phục vụ cho Nhà nước nắm đầy đủ ruộng đất và thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật đất đai; do đó Sổ mục kê đất phải thể hiện toàn bộ các thửa đất (gồm cả thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dưới đây gọi là giấy chứng nhận) và thửa chưa được cấp giấy chứng nhận), các công trình thủy lợi và sông ngòi, kênh rạch suối trong phạm vi địa giới hành chính từng xã, phường, thị trấn. Những thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận thì thông tin của thửa thể hiện trên Sổ mục kê đất thống nhất với thông tin trên giấy chứng nhận, những thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận thì thông tin của thửa thể hiện theo kết quả điều tra, đo đạc hiện trạng đang sử dụng đất mà chưa có giá trị pháp lý về quyền sử dụng đất. Vì vậy, Sổ mục kê đất cũng không được coi là một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật đất đai.

  Chỉ có Sổ đăng ký ruộng đất (lập theo quy định tại Quyết định số 56-ĐKTK) và Sổ địa chính (được lập theo quy định tại Quyết định số 499 QĐ-ĐC và Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC) mới được coi là loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai) vì các Sổ này chỉ ghi đối với những người sử dụng đất đã kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và được Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã thẩm tra, xác nhận là sử dụng hợp pháp, đồng thời được ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt công nhận (theo quy định tại Quyết định số 56-ĐKTK) hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (theo quy định tại quyết định số 499/QĐ-ĐC và Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC).

      Không biết là ngoài công văn này còn công văn nào khác thay thế nó không xin các bạn và luật sư tư vấn thêm.

   
  Báo quản trị |  
 • #132932   22/09/2011

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Tôi không phản đối bạn và các trích dẫn các văn bản của bạn là đúng. Tuy nhiên, bạn cũng cần tập trung vào giải quyết một vấn đề cụ thể. Do vậy tôi không bàn sâu về sổ dã ngoại mà chỉ có ý kiến về tính pháp lý và thực tại quản lý hồ sơ địa chính của xã phường theo quy định (Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007. Do vậy sự khác nhau lớn nhất của 02 loại sổ này là tính pháp lý và tính quản lý nhà nước.
  Thực tế tôi đã ghi và làm sổ dã ngoại rồi, do vậy tôi mới có ý kiến về nó: khi đi đo vẽ thành lập, chỉnh lý bản đồ cán bộ đo đạc phải có sổ dã ngoại nhằm ghi chép lại kết quả đo đạc từ đó về mới làm công tác nội nghiệp được (ngày trước sử dụng máy cơ, bây giờ sử dụng máy toàn đạc nếu số liệu đo đạc không nhiều thì vẫn có sổ ghi chép còn lại thì có bộ nhớ máy tính không cần có sổ ghi chép như trước đây). Nghĩa là số dã ngoại là sổ phục vụ chuyên môn (nếu có quy định thì chỉ để sử dụng trong quy trình kỹ thuật của một ngành như đo vẽ bản đồ) không có cũng không ảnh hưởng lớn, nếu có ảnh hưởng chỉ ảnh hưởng đến người đo đạc không đảm bảo quy trình, nhiều khi mình thấy họ đi đo về xong, đo vẽ xong mới ghi ra mẫu sổ giã ngoại cho đúng thủ tục.
  Từ đó tôi thấy sự khác nhau của 02 loại sổ lày là rất lớn. Vì bạn biết rằng sổ dã ngoại chỉ cần chữ ký của cán bộ đo vẽ, còn sổ mục kê có chữ ký đóng dấu của UBND phường xã và được chỉnh lý bổ sung thường xuyên.
  Rất vui được bàn luận với bạn!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
 • #319271   18/04/2014

  menamna
  menamna

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:14/03/2013
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  có ai có Quyết định số 56-ĐKTK ngày 5-11-1981 của Tổng cục Quản lý ruộng đất không, cho mình xin với. Mình tìm để download mà không có. Cảm ơn nhiều nhiều

   
  Báo quản trị |