Sở hữu nhà tập thể

Chủ đề   RSS   
 • #189094 28/05/2012

  Sở hữu nhà tập thể

  Gia đình tôi ở nhà tập thể từ năm 1977 đến nay tại sơn tây Hà nội, trước đây là tỉnh Hà tây. Ở hà tây trước đây chỗ tôi ở chưa bán nhà theo nghị định 61, nay chúng tôi phải làm sao để có quyền sở hữu nhà khi đã ở địa danh hành chính mới là Hà nội. rất mong giúp đỡ về pháp lý.
  Cảm ơn luật sư.
   
  2660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận