Sổ đỏ, quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, xin cấp, điều chỉnh giấy CNQSDĐ, GCNSHNO, chuyển mục đích sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #19263 29/07/2008

  pqtrung

  Lớp 6

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:10/06/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 7820
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Sổ đỏ, quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, xin cấp, điều chỉnh giấy CNQSDĐ, GCNSHNO, chuyển mục đích sử dụng đất

  Nhà tôi diện tích 250 m2 (chưa có giấy CNQSDD) nay tôi muốn làm giấy CNQSDD, sổ đỏ chỉ 80 m2  (sau này có điều kiện thì làm tiếp) có được không ?

  Kính thưa Luật sự.
  Nhà tôi mua từ năm 1969 (trong giấy bán chỉ nói là bán căn nhà 5*6m trên lô đất ...) đến năm 1983 ba tôi có làm giấy chứng nhận QDSD - sổ đỏ (trong đó lại ghi diện tích nhà 46 m2 trên lô đất chúng tôi đang ở), Tổng diện tích đất hiện hàng năm nộp thuế là 250 m2, đất không tranh chấp  Nay muốn làm Giấy CNQSDD - sổ đỏ thì phài chịu các loại thuế nào. rất mong luật sự tư vấn.

   
  1195007 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

41 Trang «<38394041>
Thảo luận
 • #374724   17/03/2015

  minhthong85
  minhthong85

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  ôi có mua 1 mảnh đất của một chủ đất .Mà hiện tại tui muốn sang tên quyền sử dụng đất mà trên thửa đất đất đó cũng có người cùng mua (mà đã xây dựng nhà đứng dưới tên chủ đ 

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #380405   23/04/2015

  sunghiepcm
  sunghiepcm

  Chồi

  Cà Mau, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2014
  Tổng số bài viết (54)
  Số điểm: 1120
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cán bộ địa chính có quyền xác định ranh giới thửa đất không?Cho tôi xin mẫu biên bản làm việc đại diện để kham khảo!

   
  Báo quản trị |  
 • #380980   25/04/2015

  sunghiepcm viết:

  Cán bộ địa chính có quyền xác định ranh giới thửa đất không?Cho tôi xin mẫu biên bản làm việc đại diện để kham khảo!

  Điều 25, Luật đất đai năm 2013 quy định:

  Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn

  1. Xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

  2. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.

  Điều 11, Thông tư 25/TT-BTNMT

  Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

  1. Xác định ranh giới thửa đất

  1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).

  1.2. Ranh, giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận, bản án của tòa án có hiệu lực thi hành, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

  Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết. Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thi được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền.

  2. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

  2.1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây:

  a) Thửa đất có giấy tờ thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất có bản vẽ thể hiện rõ ranh giới sử dụng đất mà ranh giới hiện trạng của thửa đất không thay đổi so với bản vẽ trên giấy tờ đó;

  b) Thửa đất có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ hiện có;

  c) Đối với thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ thửa hoặc cọc mốc cố định, rõ ràng trên thực địa thì không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng sau khi có bản đồ thể hiện hiện trạng sử dụng đất phải công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư trong thời gian tối thiểu là 10 ngày liên tục, đồng thời phải thông báo rộng rãi cho người sử dụng đất biết để kiểm tra, đối chiếu; hết thời gian công khai phải lập Biên bản xác nhận việc công khai bản đồ địa chính theo mẫu quy định tại Phụ lục số 14 kèm theo Thông tư này;

  2.2. Trường hợp trên giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới thửa đất theo hiện trạng khi đo vẽ thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ đó.

  2.3. Trường hợp ranh giới thửa đất đang có tranh chấp thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện đồng thời theo hiện trạng đang sử dụng, quản lý và theo ý kiến của các bên liên quan.

  2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #385924   01/06/2015

  vuhuyla
  vuhuyla

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào luật sư.

  mong luật sư cho hỏi, hiện tại tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mang đi thế chấp vay ngân hàng. khi tôi trả xong ngân hàng thì trong giấy có đóng dấu là đã qua thế chấp. vậy tôi hỏi là khi trả xong ngân hàng thì tôi có thể làm thủ tục đổi giấy chứng nhận khác được không?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #492356   23/05/2018

  vuhuyla viết:

  Chào luật sư.

  mong luật sư cho hỏi, hiện tại tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mang đi thế chấp vay ngân hàng. khi tôi trả xong ngân hàng thì trong giấy có đóng dấu là đã qua thế chấp. vậy tôi hỏi là khi trả xong ngân hàng thì tôi có thể làm thủ tục đổi giấy chứng nhận khác được không?

   

  Giờ bạn chỉ cần qua bộ phận 1 cửa của chi nhánh văn phòng ĐK đất đai để thực hiện xóa thế chấp theo quy định. (đơn đăng ký xóa thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và lệ phí 20 nghìn (còn tùy địa phương)

  Bạn muốn cấp đổi lại giấy cn mới cũng được, nhưng cấp để làm gì mới quan trọng vì giá trị pháp lý của gcn khi xóa thế chấp đi thì giá trị cũng giống như là giấy chứng nhận mới.

  Hơn nữa cấp đổi GCNQSD đất mới bạn phải mất phí, mất thời gian chờ đợi. Thông tin đến bạn

   
  Báo quản trị |  
 • #386021   02/06/2015

  hahlu1991
  hahlu1991

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 382
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  chào bạn vuhuyla, trường hợp của bạn có thể làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận được, cụ thể:

  1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

   

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   

  b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

   

  c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

   

  d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

   

  2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

   

  3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

   

  a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

   

  b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   

  c) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   

  4. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

   

  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

   

  5. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi quy định tại Khoản 4 Điều này được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

   

  a) Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

   

  b) Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #388992   23/06/2015

  Tôi xin hỏi luật sư! Mong được giải đáp ạ!

  Gia đình tôi sinh sống và có nhà tại mảnh đất đang ở từ năm 1989, đất này do bố mẹ tôi tự mua.  tuy nhiên trên bìa đỏ của gia đình diện tích đất thổ cư lại là một mảnh đất hơn 2000m2 mà ông bà nội tôi chia và làm sổ cho, gia đình tôi không hề hay biết. Đến năm 2007, có đợt đo đạc, cấp lại sổ đỏ, gia đình tôi đã để nghị đo lại chỗ đang ở với dt 400m2 làm đất thổ cư, thay thế vào 2000m2 kia (thực tế 2000m2 kia ông bà tự chía, tự làm sổ, gia đình tôi k đc biết và lúc đó các cô, chú tôi vẫn làm vườn chứ k có nhà cửa gì cả) và địa chính đã đo, xác nhận.

  Năm 2011 có tranh chấp, mẹ tôi cũng lên UBND xã in sao bản đồ thì 400m2 này đã được chuyển thành đất thổ cư. Vậy mà đầu năm vừa rồi, khi gia đình tôi nhận đc sổ đỏ thì vẫn là 400m2 đất thổ cư nhưng số thửa lại nằm tại lô đất 2000m2 đó.

  Địa chính xã giải thích rằng do gia đình tôi đã có sổ đỏ từ trước nên họ chỉ sao chép lại sổ cũ, không cấp mới, nếu cấp mới thì gia đình tôi phải chuyển đổi theo phí chuyển đổi hiện nay. vậy năm 2007 đo đạc lại và gia đình tôi đã đề xuất như vậy sao họ không thực hiện?

  Tôi xin hỏi Luật sư gia đình tôi có thể chuyển đổi lô đất 400m2 đã được cấp làm thổ cư sang 400m2 hiện đang ở không?2 lô đất cùng thôn, cùng xã. gia đình tôi phải làm gì? chả nhẽ đất thổ cư thì làm vườn còn đất ở gần 30 năm nay lại đang ở trái phép sao?

   
  Báo quản trị |  
 • #389093   24/06/2015

  hahlu1991
  hahlu1991

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 382
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  chào bạn vanphamkcbk.

  trường hợp của bạn có thể hiểu như thế này: gia đình bạn hiện có 2 thửa đất, 1 thửa 2000m2 là đất thổ cư (thực tế đang sử dụng để làm vườn) và 1 thửa đât 400m2 không phải đất thổ cư hiện đã có nhà xây trên đó.

  Với 2000m2 đất thổ cư gia đình bạn nên giữ nguyên hiện trạng.

  Với 400m2 đang ở hiện tại: Gia đình bạn đề nghị cơ quan địa chính đo đạc thực tế, xác định vị trí số tờ bản đô, số thửa đối với thửa đất này và cung cấp các giấy tờ mua bán mà bố mẹ bạn đã ký trước kia để làm thủ tục xin cấp GIấy Chứng Nhận đối với thửa đất này. (Thửa đất 400m2 đang ở với thửa đất 2000m2 tuy cùng thôn xã nhưng sẽ có sự khác biệt về số thửa, số tờ bản đồ).

  Nếu thửa đất 400m2 đã là đất ở trước khi bố mẹ bạn mua bán thì gia đình bạn không phải nộp lệ thuế chuyển mục đích sử dụng đất. nếu thửa đất này khi mua là đất nông nghiệp thì gia đình bạn phải nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định khi chuyển sang đất ở.

   

  Mọi thắc mắc cần giải đáp bạn có thể liên hệ qua số dt 0976850129 (A Hà) hoặc email:ha.hlu3501@gmail.com

  Trân trọng 

   
  Báo quản trị |  
 • #398283   01/09/2015

  anhlamgame
  anhlamgame

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn đang muốn tìm mua dieu hoa am tran hãy đến ngay Hợp  Phát để trải nghiệm ngay các mẫu mã mới nhất.

  Website: http://lincon.com.vn/

  Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 20 Tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại: 04. 6285.1114

  Email: lawyer@lincon.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #404807   01/11/2015

  trantoan1224
  trantoan1224

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/11/2015
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  rất cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #407275   20/11/2015

  lavenderlam
  lavenderlam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  xin chào luật sư 

  mình có vài vấn đề nhỏ sau, mong anh/chị luật sư giúp mình

   

  mình có lô đất ở hóc môn, bà điểm,tiền lân

  giấy tờ mua có công chứng 1998 , đầy đủ các giấy tờ

  Hiện tại đất chưa có sổ đỏ, chưa có số nhà, chưa giấy phép xây dựng, nhưng vì lúc năm 1998 công an dễ nên nhà mình đã tự ý xây lên nhà cấp  để tới bây giờ, bây giờ thì bỏ trống

   

  Nhưng khi mình đi xin làm sổ đỏ ở Xã thì bị hoạch hoẹ là khi nào đang bị dính  lỗi do chủ đầu tư cũ không làm hạ tầng

  nên nhất quyết không làm cho mình

  [ dù mình đã ầm thầm allo ra quán cafe, nói nhẹ nhàng, năng nỉ đủ kiểu] nhưng cái người phụ trách ở Xã nhất quyết nói với mình là làm không được

   

  Sau đó mình có liên hệ 1 số công ty dịch vụ thì họ bảo 100% làm được, nhưng phải tháo dỡ nhà cấp 4 và xin làm sổ đỏ và sau đó mới xin giấy phép xây dựng

   

  vì mình muốn tự đi làm sổ đỏ nên mong luật sư có thể bày mình cách để tự làm mà không bị hoạch hoẹ [ mình chịu chung chi ] 

   

  chân thành cám ơn ! 

   
  Báo quản trị |  
 • #408933   08/12/2015

  lavenderlam viết:

  xin chào luật sư 

  mình có vài vấn đề nhỏ sau, mong anh/chị luật sư giúp mình

   

  mình có lô đất ở hóc môn, bà điểm,tiền lân

  giấy tờ mua có công chứng 1998 , đầy đủ các giấy tờ

  Hiện tại đất chưa có sổ đỏ, chưa có số nhà, chưa giấy phép xây dựng, nhưng vì lúc năm 1998 công an dễ nên nhà mình đã tự ý xây lên nhà cấp  để tới bây giờ, bây giờ thì bỏ trống

   

  Nhưng khi mình đi xin làm sổ đỏ ở Xã thì bị hoạch hoẹ là khi nào đang bị dính  lỗi do chủ đầu tư cũ không làm hạ tầng

  nên nhất quyết không làm cho mình

  [ dù mình đã ầm thầm allo ra quán cafe, nói nhẹ nhàng, năng nỉ đủ kiểu] nhưng cái người phụ trách ở Xã nhất quyết nói với mình là làm không được

   

  Sau đó mình có liên hệ 1 số công ty dịch vụ thì họ bảo 100% làm được, nhưng phải tháo dỡ nhà cấp 4 và xin làm sổ đỏ và sau đó mới xin giấy phép xây dựng

   

  vì mình muốn tự đi làm sổ đỏ nên mong luật sư có thể bày mình cách để tự làm mà không bị hoạch hoẹ [ mình chịu chung chi ] 

   

  chân thành cám ơn ! 

  Bạn tham khảo Điều 82, nghị định 43 nhé.

  Điều 82. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

  1. Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008 mà đất đó chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật Đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  ------------------------------

  Theo như trình bày của bạn, bạn đã sử dụng vào mục đích đất ở từ năm 1998 nếu đất bạn đang sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp 50% tiền sử dụng đất theo quy định điểm a, khoản 1, điều 7, nghị định 43 của chính phủ.

  -----------------------------

  Còn nếu theo tư vấn của công ty tư vấn thì ý họ hướng dẫn là khôi phục lại hiện trạng, sau đó đề nghị cấp là đất nông nghiệp và thực hiện chuyển đổi mục đích theo quy định.

  Trao đổi để tham khảo vì mình ko nắm rõ được các hồ sơ cũng như quy định cụ thể của địa phương.

   

  Thân ái!

   

   
  Báo quản trị |  
 • #407838   26/11/2015

  lavenderlam
  lavenderlam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  luật sư cho mình hỏi

  nếu xin cấp sổ đỏ lần đầu tiên thì mình sẽ được cấp sổ đỏ theo đất thổ cư hay nông nghiệp ?

   

  khi mình liên hệ bên bộ phận xã thì họ bảo cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp rùi mới cấp tiếp sổ đỏ 

   
  Báo quản trị |  
 • #409610   14/12/2015

  hoanghoa12321
  hoanghoa12321

  Sơ sinh

  Đồng Tháp, Việt Nam
  Tham gia:11/12/2015
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 26
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Lâu nay thi thoảng lượn lờ phố xá, qua bờ hồ vẫn hay ghé nghe và xem “nghệ sĩ đường phố” chơi đàn Dương cầm Tạ Trí Hải biểu diễn. Ấy âu cũng là cái thói quen không chỉ của riêng Kem ốc mà có lẽ của rất nhiều bạn trẻ. Tạ Trí Hải dù không phải là một nghệ sĩ tên tuổi, những hình ảnh ông già với mái tóc bạc trắng, bộ quần áo cũ kỹ, kéo đàn violon đã không còn xa lạ với nhiều người. Ông từng nói câu nói nổi tiếng “Càng đi nhiều càng thấy đời tươi trẻ”. Người ta ca ngợi ông cũng nhiều, viết về ông cũng không ít rằng: “ngày ngày trên phố, người ta vẫn nhìn thấy hình ảnh một ông già với cây vĩ cầm, ngồi trầm ngâm nhìn dòng đời cuộn chảy, mà lòng thực sự bình an”, rằng “với những người như ông, thì được sống trong cõi đời đã là một điều hạnh phúc, thế nên, hãy làm một điều gì đó thật có ích cho đời”, rằng “dù là một kẻ lãng du, không nhà không cửa, nhưng tôi tin, tài sản và niềm hạnh phúc người nghệ sĩ già có được giàu có gấp nhiều lần những người được xếp vào hạng giàu sang trong xã hội”…

   
  Báo quản trị |  
 • #418989   18/03/2016

  Chào mọi người.

  Gia đình em có một mảnh đất và muốn hiến để làm đường. Trước đó mảnh đất này có chuyển từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư và còn nợ tiền chuyển mục đích sử dụng đất. Gia đình em làm đơn lên UBND xã và được chấp nhận nhưng khi lên tới huyện thì bị trả lại đơn với lý do chưa trả tiền chuyển MĐSDĐ. Mong các luật gia giải đáp giúp em rằng lý do bác đơn yêu cầu của UBND huyện có thỏa đáng không?

   
  Báo quản trị |  
 • #419277   22/03/2016

  sangnv1991
  sangnv1991

  Sơ sinh

  Quảng Bình, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chào luật sư . cho em hỏi ... hiện nay gia đình em đang chung sống trên cùng một mảnh đất . em muốn tách đất cho chị gái , anh trai và em . em cần những giấy tờ gì và chi phí hết bao nhiêu . 

   
  Báo quản trị |  
 • #419550   24/03/2016

  Bạn liên hệ cho Luật sư Trần Xuân Tiền - trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội để hỏi thêm nhé https://www.facebook.com/luatsutranxuantien/?fref=ts

   
  Báo quản trị |  
 • #419552   24/03/2016

  Chào bạn trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

   

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   

  b) Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;

   

  c) Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;

   

  d) Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

   

  2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

   

  3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

   

  a) Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;

   

  b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   

  c) Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   

  4. Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng thì người sử dụng đất nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho Giấy chứng nhận đã cấp để làm thủ tục cấp đổi giấy mới.

   

  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi.

   

  5. Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi quy định tại Khoản 4 Điều này được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

   

  a) Người sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký đất đai để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp;

   

  b) Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

  Nếu cần liên hệ để biết thêm chi tiết và làm sổ đỏ bạn liên hệ theo địa chỉ sau nhé:Luật sư Trần Xuân Tiền- Trưởng văn phòng luật sư đồng đội - https://www.facebook.com/luatsutranxuantien/?fref=ts - Địa chỉ : P2708 VP3 Bán đảo Linh Đàm Hà Nội nhé

   
  Báo quản trị |  
 • #492844   29/05/2018

  namnguyen11762
  namnguyen11762

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi, tôi chuẩn bị xây dựng nhà, và đã làm thủ tục xin xấy phép xây dựng nhà ở. Nhưng giờ tôi muốn chuyển quyền sở hữu căn nhà sắp xây này cho em trai tôi, vậy tôi cần những thủ tục gì và làm có lâu không và có ảnh hưởng gì đến giấy phép xây dựng không. Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |  
 • #495996   03/07/2018

  Ông nội tôi có 5 người con 3 con trai và 2 con gái nhưng năm 2016 ông tôi mất và k để lại thừa kế nhà hiện bố tôi đang sinh sống vậy bố muốn xin đổi tên sổ đỏ đất cho bố tôi thì phải làm sao ạ.tất cả các anh em của bố tôi đều đồng ý để lại đất và nhà cho bố tôi và sang tên cho bố tôi nhưng chú thứ 2 nhà tôi hiện đang bị tâm thần nên k sang lại được vậy tôi phải làm thủ tục gì để có thể sang lại được đất cho bố tôi ạ?

   
  Báo quản trị |