Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

Chủ đề   RSS   
 • #546265 17/05/2020

  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Sơ đồ đất không vẽ diện tích phần vi phạm lộ giới có được đền bù khi GPMB

   
                                     THÂN GỬI A/C TƯ VẤN DÙM 
   
    Năm 2019 tôi có mua thửa đất của ông B và sang tên xong. Năm 2020 có chủ trương  thu hồi đất làm giao thông .Vì vậy ,tôi xin sao lục nguồn gốc đất xã xác nhận như sau :
   
    Diện tích đất 39 m2, trước năm 1989 đất thuộc dự án khu dân cư do ban kiên thiết sở xây dựng đặc khu vũng tàu quản lý trước năm 1989. Năm 1990 ông A bao chiếm nhưng (không có chính  quyền xử lý ). Đến năm 1996 ông A bán cho ông B bằng giấy tay. 
   
   Năm 1996 ông B đã làm nhà và ở cho đến năm 2012 , được xã xác nhận thời điểm  và nguồn gốc tạo lập tài sản là năm 1990. đất ổn định , không tranh chấp .
   
   Năm 2012 ông B được cấp giấy cnqsdđ và bản vẽ sơ đồ chỉ có 16m2 (phần diện tích này nằm ngoài lộ giới) .( Trong thời điểm  này ông B đã chuyển 16m2 sang thổ cư ). xin nói thêm năm 2006 mới có mốc QH lộ giới ( nên diện tích 23m2 không biểu thị trên sơ đồ đất ). Xin hỏi trường hợp G/Đ tôi có được đền bù nhà và đất cũng như được cấp tái định cư không. (UBND tỉnh quy định dưới 40m2 đất ở thì được )
         
   Xin chân cám ơn .
   
   
  1336 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #546320   18/05/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2054)
  Số điểm: 11890
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1411 lần
  Lawyer

  Khi bạn đang sử dụng đất được bồi thường khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

  - Có sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp. Trừ trường hợp sau:

  Điều kiện đề được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013 như sau:

  “Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

  ...”

  Đất của bạn là đất ở, việc bồi thường cụ thể theo Điều 79 Luật đất đai 2013 như sau:

  “Điều 79. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

  a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

  ...

  2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  ...”

  Theo đó, nếu thỏa mãn được điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 79, hộ gia đình của bạn sẽ được bồi thường đất ở tái định cư đối với trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. Trong trường hợp không thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 79, hộ gia đình của bạn sẽ được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/05/2020) truong1976vt (19/05/2020)
 • #546622   21/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Cám ơn luật sư , xin được hỏi thêm

  Vậy phần 23m2  không hiển thị trên sơ đồ đất trường hợp đó mình có được bồi thường không .Thông  thường mình thấy những giấy cnqsdđ được cấp mới sau quy hoạch họ vẫn vẽ phần vi phạm lộ giới  kèm với ghi chú ....v.v . có quy định nào cấm không vẽ phần vị phạm lộ giới không được vẽ khi xin cấp giấy tại thời điểm sau quy hoạch không . Xin chân thành cám ơn. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/05/2020)
 • #546698   22/05/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2054)
  Số điểm: 11890
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1411 lần
  Lawyer

  Diện tích đất của gia đình bạn chưa có trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đất mà không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ 1990 cho nên diện tích đất của gia đình bạn đủ điều kiện để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền  xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được quy định chi tiết, hướng dẫn tại điểm a) khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật Đất đai. Như vậy nếu đất của hộ gia đình bạn mà không có tranh chấp và sử dụng ổn định từ 1990 thì thuộc diện được bồi thường và việc bồi thường phải được thực hiện theo quy định.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/05/2020)
 • #546710   22/05/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  đã hiểu rõ ,cám ơn luật sư rất nhiều , chức bạn nhiều sức khỏe

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/05/2020)
 • #557409   07/09/2020

  truong1976vt
  truong1976vt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2020
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 10 lần


  Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và(( không vi phạm pháp luật đất đai)).
   
  Luật sư xin hỏi thêm điều 20/nđ 43 có câu (( Điều 20. và không vi phạm pháp luật đất đai )) . xã xác nhận năm 1989 đất giao cho ban kiến thiết vậy đất tôi có thuộc ( không vi phạm về pháp luật đất đai không. Vì nhà nước chỉ lấy phần đất nằm ngoài sổ đỏ là 23m2 làm giao thông còn phần cấp giấy 16m2 thì không thu hồi . 
   
  Chân thành cám ơn và chúc g/đ luật sư mọi điều tốt đẹp.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn truong1976vt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/09/2020)
 • #557600   10/09/2020

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2054)
  Số điểm: 11890
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1411 lần
  Lawyer

  Theo thông tin bạn cung cấp thì đất này đã được gia đình bạn sử dụng ổn định từ lâu và không có tranh chấp với bất kỳ ai nên nếu việc sử dụng đất không vi phạm pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch thì mảnh đất này đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

  Với diện tích còn dư lại khoảng 16m2 thì đây là diện tích đất nhỏ và không đủ diện tích tách thửa theo quy định của pháp luật nên căn cứ theo điều 6 Nghị định 47/2014:

  “Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

  Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

  b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”.

  Đối với trường hợp diện tích đất còn lại sau khi thu hồi không đủ để tách thửa được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT như sau:

  “2. Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.”

  Như vậy, trong trường hợp này phần diện tích đất còn lại 16m2 trên sau khi thu hồi không đủ điều kiện để tách thửa thì có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật hoặc được sử dụng theo quy hoạch của địa phương.

  Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

  Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/09/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.