Sổ đỏ chung cư mini

Chủ đề   RSS   
 • #348920 08/10/2014

  thacmacxinhoi

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/10/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sổ đỏ chung cư mini

  Hiện nay tôi thấy chung cư mini bán rất nhiều và tôi cũng có ý định mua chung cư mini. Nhưng tôi còn băn khoan vì sợ rằng ccmn không có sổ đỏ cho từng căn hộ. Vậy xin luật sư giúp đỡ rằng tôi có nên mua ccmn hay không? 

   
  6784 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #349209   09/10/2014

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Bạn vào www.luatdoanhgia.vn có một số tư vấn liên quan đến trình tự, tủ tục cấp sổ đỏ cho chung cư mini không biết có giúp bạn tìm hiểu thêm được các thông tin mong muốn hay không?

   

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #349245   09/10/2014

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 150
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Quyết định Số: 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội về Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở chung cư mini: 

  "a) Nhà chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m² và đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở).

  b) Căn hộ của nhà chung cư mini được xây dựng theo Giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng thì được cấp Giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung.

  Trường hợp công trình xây dựng không có Giấy phép hoặc xây dựng sai giấy phép thì hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini không được cấp Giấy chứng nhận.

  c) Hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini thay mặt các hộ gia đình, cá nhân mua căn hộ làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sở hữu các căn hộ khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở theo quy định."

  Bạn đề nghị người có nhà chung cư mini muốn bán cung cấp cho bạn bản sao chứng thực giấy phép xây dựng ngôi nhà và xem tổng thể cũng như chi tiết ngôi nhà có phù hợp với giấy phép xây dựng không, có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho từng căn hộ mini như quy định nêu trên không (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có bìa màu hồng nên hay gọi là sổ hồng, còn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bìa màu đỏ nên hay gọi là sổ đỏ).

  Ngoài ra, để chắc chắn bạn có thể mang những giấy tờ đó đến Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có nhà ở đó hỏi xem liệu ngôi nhà có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho từng căn hộ mini hay không.

  Sau khi có đầy đủ những thông tin đó, bạn có thể quyết định mua hay không.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lsnguyenluong vì bài viết hữu ích
  Congdangchi (12/10/2014)
 • #349501   10/10/2014

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2011)
  Số điểm: 13068
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 778 lần
  Lawyer

  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 24 Thay thế Quyết định 13 rồi:

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 24/2014/QĐ-UBND

  Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014

   

  QUYẾT ĐỊNH

  BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐƯỢC LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ GIAO VỀ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VƯỜN, AO LIỀN KỀ VÀ ĐẤT VƯỜN, AO XEN KẸT TRONG KHU DÂN CƯ (KHÔNG THUỘC ĐẤT CÔNG) SANG ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và thay thế các Quyết định sau:

  1. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  2. Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các sở ban ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   


  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Thủ tướng Chính phủ;
  - Thường trực Thành ủy;
  - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo)
  - Thường trực HĐND Thành phố;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Tư pháp, Tài chính;
  - Các PCTUBND Thành phố;
  - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
  - Văn phòng Thành ủy;
  - Văn phòng HĐND&ĐĐBQHHN;
  - Website Chính phủ;
  - VPUBTP: các PCVP, TH, các Phòng CV; Trung tâm TH và công báo;
  - Lưu: VT, TNth.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Vũ Hồng Khanh

   

   

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn luatsungothethem vì bài viết hữu ích
  lsnguyenluong (11/10/2014) Congdangchi (12/10/2014)
 • #349539   10/10/2014

  luathoabinh
  luathoabinh
  Top 150
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/01/2013
  Tổng số bài viết (545)
  Số điểm: 3610
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 158 lần


  Chào bạn, việc bạn hỏi được rất nhiều người quan tâm và đây cũng là một vấn đề xã hội bởi nhu cầu nhà ở rất lớn. Mới đây Tp Hà Nội ban hành quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 06 năm 2014 quy định về cấp sổ đỏ chung cư mini như sau

  1. Nhà chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2 và đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở).

  2. Căn hộ của nhà chung cư mini được xây dựng theo Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng thì được cấp Giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung. Trường hợp công trình xây dựng không có Giấy phép hoặc xây dựng sai phép thì hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini không được cấp Giấy chứng nhận.

  3. Hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini thay mặt người mua căn hộ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các căn hộ đó khi m thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở theo quy định.

  TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH

  Website: http://www.luathoabinh.com/

  Văn phòng tại Hà Nội: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

  Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh - Hot-line: 0936 171 023

  Email: luathoabinh.com@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luathoabinh vì bài viết hữu ích
  Congdangchi (12/10/2014)
 • #349558   11/10/2014

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 150
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Hôm trước không dùng tài khoản basic mà dùng tài khoản cá nhân nên không để ý  Quyết định Số: 13/2013/QĐ-UBND hết hiệu lực và thay thế bằng Quyết định Số: 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 nhưng nội dung liên quan thì không có gì thay đổi.

  Cụ thể Điều 22 Quyết định Số: 24/2014/QĐ-UBND về Cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà chung cư mini:

  "1. Nhà chung cư mini là nhà ở do hộ gia đình, cá nhân xây dựng có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30 m2 và đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở).

  2. Căn hộ của nhà chung cư mini được xây dựng theo Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch xây dựng đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng thì được cấp Giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung.

  Trường hợp công trình xây dựng không có Giấy phép hoặc xây dựng sai phép thì hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini không được cấp Giấy chứng nhận.

  3. Hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà chung cư mini thay mặt người mua căn hộ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các căn hộ đó khi m thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở theo quy định."

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

Email: luatsungothethem@gmail.com