Sổ đất ghi thời hạn 2066 có được sở hữu lâu dài không

Chủ đề   RSS   
 • #475614 23/11/2017

  Sổ đất ghi thời hạn 2066 có được sở hữu lâu dài không

  Thưa luật Sư,

  Hiện nay tại Đà Nẵng đang tồn tại những loại  giấy chuyển quyền sử dụng đất sau đây kính nhờ luật sư tư vấn giúp :

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : thời hạn sử dụng lâu dài, mục đích sử dụng : Sản xuất kinh doanh, nguồn gốc đất: Nhà Nước giao QSDĐ có thu tiền.

  2.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : thời hạn sử dụng lâu dài, mục đích sử dụng : Sản xuất kinh doanh, nguồn gốc đất: Nhà Nước giao QSDĐ có thu tiền.( Ghi chú trong sổ là thu tiền theo giá đất ở)

  3.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : thời hạn sử dụng lâu dài, mục đích sử dụng : Đất hỗn hợp (Đất ở và Sản xuất kinh doanh), nguồn gốc đất: Nhà Nước giao QSDĐ có thu tiền.( Ghi chú trong sổ là thu tiền theo giá đất ở)

  4.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : thời hạn sử dụng 2066, mục đích sử dụng : Đất ở tại đô thị, nguồn gốc đất: Nhà Nước giao QSDĐ có thu tiền.( Ghi chú trong sổ là người nhận chuyển quyền sử dụng đất là hộ gia đình , cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài)

  Hiện nay Thành Phố Đà nẵng đang cho thu hồi quyền sử dụng đất từ laoij 1-3 chuyển thành 50 năm. 

   

  Xin Luật sư tư vấn giúp là :

  -Các loại từ 1-3 Thành Phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương trên có đúng không?

  - Sổ ghi như trường hợp 4 thì thời hạn sử dụng đất của cá nhân , hộ gia đình có được lâu dài không? Và khi chuyển qua hộ gia đình, cá nhân thì có phải đóng thêm khoản tiền nào không?

  Xin chân thành cảm ơn Luật Sư

   

   
  16319 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #475627   23/11/2017

  garan
  garan
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:10/08/2011
  Tổng số bài viết (1471)
  Số điểm: 12541
  Cảm ơn: 683
  Được cảm ơn 854 lần
  Moderator

  Bạn hỏi khó hơn lên trời hái sao.

  Chủ trương của thành phố thì phải có cả một đề án này nọ, cái này cái kia, ông này đồng ý, ông kia duyệt thì mới làm được.

  Còn bạn hỏi chủ trương có đúng không? thì tôi khẳng định với bạn chắc chắn là "đúng quy trình".

  Thân!

   
  Báo quản trị |  
 • #475785   24/11/2017

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Bạn tham khảo quy định trong luật đất đai 2013 sẽ rõ thôi, cụ thể như sau:

  Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

  Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

  1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

  2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

  3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

  4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

  5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

  6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

  7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

  8. Đất tín ngưỡng;

  9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

  10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

  11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

  Điều 127. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

  1. Thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

  a) Trường hợp chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  b) Trường hợp chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;

  c) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

  Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng;

  d) Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

  đ) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  2. Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 của Luật này.

  3. Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được sử dụng đất ổn định lâu dài.

  Điều 128. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

  1. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất.

  2. Người nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất được sử dụng ổn định lâu dài thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

   

  Như vậy có thể trả lời các câu hỏi của bạn:

  -Các loại từ 1-3 Thành Phố Đà Nẵng thực hiện chủ trương trên có đúng không? Bạn phải xem hồ sơ nguồn gốc sử dụng đất của doanh nghiệp, cá nhân trước đó như thế nào, nếu có nguồn gốc từ đất phi nông nghiệp, đất ở thì không sai; còn có nguồn gốc từ đất nông nghiệp thì sai bạn nhé.

  - Sổ ghi như trường hợp 4 thì thời hạn sử dụng đất của cá nhân , hộ gia đình có được lâu dài không? Và khi chuyển qua hộ gia đình, cá nhân thì có phải đóng thêm khoản tiền nào không? Được sử dụng lâu dài và không phải đóng thêm khoản tiền nào cả bạn nhé.

  Trân trọng!

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lythuyettinhbenvung vì bài viết hữu ích
  leegiaship (10/12/2017)
 • #477879   10/12/2017

  Thưa luật sư,

  Cảm ơn luật sư đã trả lời , vì sao luật sư cho là đúng. 

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #477882   10/12/2017

  Thưa Luật sư,

  Cảm ơn luật sư,

  Xin luật sư tư vấn thêm giúp Tôi một số vấn đề sau:

  - Hiện cá nhân Tôi đang sở hữu 1 lô đất, đã được nhà nước cấp quyết định cấp đất ghi rõ thời hạn sử dụng đất là lâu dài, mục đích sử dụng đất là đất nở + đất sản xuất kinh doanh. Thu tiền theo khung giá đất ở. 

  - Công Ty đã được một cá nhân chuyển nhượng sang tên 1 lô đất . Nguồn gốc đất là Nhà nước giao quyền sử dụng đât sản xuất kinh doanh( Thu tiền theo giá đất ở) , thời hạn sử dụng lâu dài. Cá thể đã chuyển sang tên Công Ty tôi từ năm 2011.

  vậy Đối với hai trường hợp trên thì các quyết định yêu cầu thu hồi điều chỉnh thời hạn sử dụng đất từ lâu dài sang 2061, và từ lâu dài sang 2063. là đúng luật đất đai và có xâm phậm đến quyền và lợi ích của dân không.

  Kính mong Luật sư tư vấn

  Chân Thành cảm ơn

   

   

   

   
  Báo quản trị |