Sẽ tập trung thanh tra thuế doanh nghiệp rủi ro cao vào những tháng cuối 2015 (CV 1967/TCT-TTr - ngày 21/5/2015)

Chủ đề   RSS   
 • #386034 02/06/2015

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Sẽ tập trung thanh tra thuế doanh nghiệp rủi ro cao vào những tháng cuối 2015 (CV 1967/TCT-TTr - ngày 21/5/2015)

  CHIA SẺ VĂN BẢN WORD CHƯA NƠI NÀO PHÁT HÀNH (Có đính kèm tập tin gốc PDF để các bạn đối chiếu)

     [Sẽ tập trung thanh tra thuế doanh nghiệp rủi ro cao vào những tháng cuối 2015] - Khà khà khà, thấy TCT ghi là Văn bản nội bộ, thôi cũng cố gắng tải về chia sẻ đến anh chị đọc để biết 
  (Nguồn TCT: http://goo.gl/FpQLKg)

     Công văn số 1967/TCT-TTr ngày 21/5/2015 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế
  ............
  Nhiệm vụ công tác kiểm tra, thanh tra những tháng còn lại của năm 2015 rất nặng nề, cẩn phải triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ mới đảm bảo các mục tiêu chủ yếu: 
  ............
  Để hoàn thảnh toàn diện mục tiêu nêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuể các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả một số các giải pháp sau:
  1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi với công tác kiểm tra, thanh tra thuế
  ......
  2. Tập trung xác định và triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế;
  ............
  đảm bảo tất cả các doanh nghiệp được kiểm tra, thanh tra đều là doanh nghiệp có rủi ro, vi phạm về thuế.
  - Căn cứ hệ thống tiêu chí quy định về cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế (tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 yà công văn 12485/BTC- TCT ngày 18/9/2013, công văn 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính), các Cục Thuể xác định danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế cập nhật lên trang điện tử của Cục Thuế, đồng thời báo cáo Tổng cục để cập nhật vào cơ sở dữ liệu trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

  3. Tổ chức triển khai xử lý thông tin và tăng cường công tác đối chiếu, xác minh, kiểm tra, thanh tra các tổ chức cá nhân có giao dịch đáng ngờ
  ............
  4. Tập trung xử lý hóa đơn của các doanh nghiệp đã được thông báo bỏ địa điểm kinh doanh để ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, gian lận thuế:
  - Ngày 05 hàng tháng, các Cục Thuế cập nhật kịp thời lên trang điện tử của Tổng cục Thuế danh sách doanh nghiệp đã được Cục Thuế và Chi cục Thuế trực thuộc thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh kèm theo mẫu, số, xeri hóa đơn đã mang theo (gọi tắt là “Danh sách doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn hết giá trị sử dụng”).
  - Cảnh báo thường xuyên cho các doanh nghiệp trên địa bản (có thể là email hoặc tin nhắn qua điện thoại,...) về địa chỉ trang web các doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh và các hóa đơn bất hợp pháp (do doanh nghiệp mang theo), đồng thời yêu của doanh nghiệp tự loại các hóa đơn bất hợp pháp đã sử dụng (nếu có).
  ............
  5. Tổ chức phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với cơ quan Công an để đấu tranh chống các hành vi trốn thuể, gian lận thuế, tội phạm về thuế
  ............
  6. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các chuyên đề chuyên sâu đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: khai thác khoảng sản, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử; kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị khoa học kỹ thuật; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; các đường dây thành lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đặc biệt tập trung thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dẩu hiệu chuyển giá,

  7. Tham mưu cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án; khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên; kinh doanh viễn thông, điện, điện từ, máy tính, ô tô, sữa, dược phẩm; kinh doanh của các tập đoàn bán buôn, bán lẻ; hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu qua biên giới đất liền; lĩnh vực sử dụng máy móc, thiết bị nhập khẩu theo dự án ODA, vay ưu đãi từ nhà tài trợ và vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh...

  8. Nâng cao năng lực và nguồn lực cho hoạt động kiểm tra, thanh tra đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra
  ............
  9. Thực hiện kiểm tra, thanh tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quỵ định:
  - Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định tại quy trình thanh tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 27/1/2014, quv trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 746/QĐ- TCT ngày 20/4/2015. Việc báo cáo định kỳ, các Cục Thuế thực hiện theo đúng mẫu biểu, đúng quy định tại các quy trình này; Phân công nhập dữ liệu vào phần mềm ửng dụng TTR đến từng phòng, bộ phận, từng cán bộ và phải có đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc nhập dữ liệu, đảm bảo việc nhập dữ liệu kiểm tra, thanh tra chính xác, kịp thời để có đủ dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, công tác phân tích rủi ro trong kiểm tra, thanh tra.

   
  3962 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận