Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #528032 11/09/2019

  MinhPig
  Top 150
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (443)
  Số điểm: 11986
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 468 lần


  Sẽ phải kiểm định đầu vào đối với công chức trước khi tuyển dụng?

  Là một trong những điểm mới được Chính phủ bổ sung vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội (QH) tới đây.

  Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Luật Cán bộ, công chức như sau:

  ...

  2. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện trước khi cơ quan có thẩm quyền lựa chọn, tuyển dụng công chức.

  Chính phủ quy định chi tiết việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.”.

  ...

  Trình bày tờ trình tại kỳ họp 7, đại diện Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải thích, quy định này nhằm thể chế hóa chủ trương đã được xác định tại Nghị quyết 26 Hội nghị T.Ư 7, trong đó xác định: “Thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ”.

  Theo dự thảo sửa đổi Luật Viên chức thì từ 1/7/2020 sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời là:

  a) Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực;

  b) Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật này;

  c) Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   

   
  8495 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận