Sẽ đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong năm nay

Chủ đề   RSS   
 • #446025 08/02/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1670 lần


  Sẽ đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp trong năm nay

  Theo yêu cầu của Chính phủ, trong quý IV năm 2016, mỗi Bộ, cơ quan phải xây dựng Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ ngành đó.

  Thực hiện yêu cầu trên, Bộ Kế họach Đầu tư vừa qua đã hoàn tất Dự thảo Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ này.

  Theo đó, sẽ đơn giản hóa các thủ tục hành chính sau:

  1. Thủ tục thành lập và hoạt động doanh nghiệp

  - Đăng ký thành lập doanh nghiệp (DNTN, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Cộng ty hợp danh)

  - Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DNTN, Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Cộng ty hợp danh)

  - Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  - Thông báo mẫu con dấu (DNTN, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh)

  - Bán doanh nghiệp tư nhân

  - Chia doanh nghiệp (Công ty TNHH và Công ty cổ phần)

  - Tách doanh nghiệp (Công ty TNHH và Công ty cổ phần)

  - Hợp nhất doanh nghiệp

  - Sáp nhập doanh nghiệp

  - Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

  - Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

  - Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  - Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH

  - Đăng ký lập hộ kinh doanh

  2. Thủ tục thành lập và hoạt động của hợp tác xã

  - Đăng ký liên hiệp hợp tác xã và Đăng ký hợp tác xã

  - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia và Đăng ký khi hợp tác xã chia

  - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách và Đăng ký khi hợp tác xã tách

  - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất và Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

  - Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập và Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

  - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) và Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

  - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) và Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

  - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) và Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) và Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  - Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) và Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

  3. Thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

  - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

  - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

  4. Thủ tục đầu tư tại Việt Nam

  - Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

  - Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

  - Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

  - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

  - Chuyển nhượng dự án đầu tư và Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư

  - Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài và Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

  - Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

  - Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý

  5. Thủ tục đấu thầu

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được giải quyết ở 05 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã và cấp khác.

  Xem chi tiết các thủ tục được đơn giản hóa tại file đính kèm. 

  Cập nhật bởi trang_u ngày 08/02/2017 10:06:12 SA
   
  4375 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446075   08/02/2017

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10438
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 59 lần


  Pó tay. Thủ tục về doanh nghiệp nó quy định đến 90% trong luật rồi, còn lại là trong nghị định. Giờ lấy nghị quyết của Chính phủ (không phải là văn bản QPPL) mà đỏi sửa luật, nghị định để đơn giản hóa thủ tục?

   
  Báo quản trị |  
 • #446439   13/02/2017

  giangtungdoan
  giangtungdoan

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/02/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Việt Nam nên đơn giản hoá bớt thủ tục hoặc áp dụng công nghệ thông tin vào thì nền kinh tế mới phát triển được

   
  Báo quản trị |