Sau nghỉ thai sản công ty không muốn cho NLĐ làm lại công việc cũ!

Chủ đề   RSS   
 • #425203 20/05/2016

  vutheanh87

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2011
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 460
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 8 lần


  Sau nghỉ thai sản công ty không muốn cho NLĐ làm lại công việc cũ!

  Công ty viết mail cho em như sau:

  - Căn cứ trên email xin đi làm lại sau khi nghỉ sinh của chị;
  - Căn cứ trên tinh thần và kết quả buổi làm việc ngày 19/05/2016 giữa chị và đại diện Công ty (TP Bán lẻ và TP Nhân sự);
  - Căn cứ trên quyết định sắp xếp, phân công nhân sự của Ban Giám đốc Công ty.
   
  Theo tinh thần của buổi làm việc ngày 19/05, em xin đại diện Phòng Nhân sự cũng như thay mặt Công ty thông báo lại 1 số vấn đề liên quan đến việc xin đi làm lại của chị như sau:
   
  1. Ngày 30/11/2015 chị Hằng - CHT Quảng Ninh bắt đầu thời gian nghỉ thai sản của mình và tính đến ngày 31/05/2016 chị sẽ kết thúc thời gian nghỉ chế độ theo quy định.
   
  2. Trong thời gian chị nghỉ sinh, Công ty đã tiếp nhận chị Thúy thay thế cho vị trí CHT Quảng Ninh. Trong thời gian 06 tháng đảm nhiệm vị trí CHT Quảng Ninh từ thời điểm chị Hằng nghỉ sinh, chị Thúy (CHT Quảng Ninh hiện nay) vẫn đang thực hiện tốt công việc của vị trí CHT theo các yêu cầu của Công ty.
   
  Em xin nói rõ hơn về vấn đề này, Công ty không có chủ trương và cũng không đánh giá CHT nào làm tốt hơn để lựa chọn. Vì cũng như em đã trao đổi trong buổi làm việc, doanh số không nói lên hết năng lực quản lý của vị trí CHT. Chị Hằng hay chị Thúy đều đảm nhiệm tốt công việc của vị trí CHT theo các yêu cầu của Công ty trong thời gian giữ vị trí đó.
   
  Công ty giải quyết vấn đề căn cứ trên các quy định. Việc sắp xếp, bố trí công việc cho chị Hằng sau thời gian nghỉ sinh cũng là theo là quy định. Thế nên, Công ty không có quy định cũng như cơ chế nào để thay đổi công việc của chị Thúy - CHT hiện tại CH Quảng Ninh khi chị Thúy vẫn đang thực hiện tốt các công việc của mình.
   
  3. Căn cứ trên tình hình nhân sự hiện nay của hệ thống, những ghi nhận về đóng góp của chị Hằng cho Công ty cũng như căn cứ trên các quy định, Phòng Nhân sự xin đưa ra một số phương án đã được Ban Giám đốc phê duyệt về việc sắp xếp, bố trí công việc cho chị Hằng như sau:
   
  • Phương án 1: Chị Hằng sẽ chờ đến khi Công ty triển khai Cửa hàng mới ở Quảng Ninh và sẽ tiếp nhận vị trí Cửa hàng trưởng cho Cửa hàng này. Vì đây là dự kiến cũng như ý định của Công ty nên sẽ không có thời gian chính xác cho việc triển khai Cửa hàng mới này, thế nên em đưa ra chi tiết như sau:
   
  - Thời gian chờ: 03 tháng (tính từ 01/06/2016). Sau thời gian này nếu vẫn chưa có Cửa hàng mới, Công ty sẽ xem xét đưa ra đề nghị tiếp theo căn cứ trên tình hình thực tế.
   
  - Mức hỗ trợ của Công ty trong thời gian chờ: 2,000,000 đ/tháng (bằng 50% mức lương cứng của CHT ở mốc doanh số đầu tiên).
   
  - Ngoài ra Công ty vẫn sẽ chi trả 100% mức đóng BHXH (chi trả 1.267.500 đ/tháng) của chị Hằng tại Công ty (32,5% trên mức tham gia BHXH) mặc dù không đủ điều kiện tham gia BHXH (điều kiện làm việc và có thể hiện trên bảng lương hàng tháng của Công ty).
   
  - Chị Hằng sẽ phải làm cam kết sẽ không đi làm tại đơn vị nào khác dưới mọi hình thức trong thời gian chờ này. Nếu vi phạm Công ty sẽ chấm dứt ngay lập tức mức hỗ trợ cũng như xem xét việc chấm dứt hoàn toàn công việc của chị tại Công ty.
   
  • Phương án 2: Điều chuyển sang vị trí khác tại Cửa hàng Quảng Ninh (NVBH hoặc PR-Marketing) với chế độ:
   
  - NVBH: Lương cứng bằng lương cứng CHT, Lương doanh số tính như vị trí NVBH
   
  - PR Marketing: 5,000,000 đ/tháng + phụ cấp tiền ăn.
   
  - Chị Hằng sẽ phải đảm bảo hoàn thành các yêu cầu công việc cho vị trí cũng như sự phân công, chỉ đạo của Cửa hàng trưởng/Trưởng phòng bán lẻ.
   
  • Phương án 3: Điều chuyển sang vị trí Cửa hàng trưởng ở Cửa hàng khác trong hệ thống (Ví dụ: Hà Nội, Thái Binh, ...) và hưởng đầy đủ các chế độ cho vị trí này.
  Em trả lời như sau: 

  - Căn cứ email em gửi;

  - Căn cứ Bộ luật Lao động hiện hành,

  Mình xin trao đổi lại với Hiệu 1 số nội dung sau:

  1. Mình nghỉ thai sản theo đúng quy định hiện hành của pháp luật lao động nên không có chuyện mình xin đi làm lại sau khi nghỉ sinh. Vì căn cứ theo Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản (Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012) quy định như sau:

  “Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.”

  --> Như vậy, thứ nhất mình được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định”; thứ hai “trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ” – công việc cửa hàng trưởng Quảng Ninh ở đây rõ ràng là vẫn còn, chứ không thể nói là không còn, vấn đề chỉ là công việc đó đang được giao cho một người khác đảm nhiệm mà thôi.

  2. Mình hoàn toàn ủng hộ và nhất trí về việc công ty không có chủ trương và cũng không đánh giá CHT nào làm tốt hơn để lựa chọn. Tuy nhiên việc sắp xếp, bố trí công việc cho mình cũng như Thúy công ty ít nhất cũng phải xét đến thời gian mà mỗi người đã gắn bó và đóng góp nhất định cho công ty, đồng thời xét đến yếu tố cá nhân của mỗi người.

  3. Về các phương án Ban Giám đốc đề ra, mình xin có ý kiến như sau:

  • Phương án 1: Mình đồng ý với phương án này, nhưng với điều kiện phải thay đổi các điều khoản công ty đưa ra như sau:

  - Thời gian chờ: Đồng ý.

  - Mức hỗ trợ của Công ty trong thời gian chờ: 4.000.000 đ/tháng (bằng 100% mức lương cứng của CHT ở mốc doanh số đầu tiên). Với mức 2 triệu công ty đưa ra thì thử hỏi có đủ để mình và con sống trong 3 tháng để chờ công ty, khi mà công ty yêu cầu: “Chị Hằng sẽ phải làm cam kết sẽ không đi làm tại đơn vị nào khác dưới mọi hình thức trong thời gian chờ này. Nếu vi phạm Công ty sẽ chấm dứt ngay lập tức mức hỗ trợ cũng như xem xét việc chấm dứt hoàn toàn công việc của chị tại Công ty.”???

  - Mức đóng BHXH (chi trả 1.267.500 đ/tháng - 32,5% trên mức tham gia BHXH): Mình đồng ý!. Nhưng không thể nói là: “mặc dù không đủ điều kiện tham gia BHXH (điều kiện làm việc và có thể hiện trên bảng lương hàng tháng của Công ty)” vì đây là do công ty đề nghị mình chờ chứ không phải mình đòi hỏi chờ.

  • Phương án 2: Điều chuyển sang vị trí khác tại Cửa hàng Quảng Ninh (NVBH hoặc PR-Marketing) với chế độ:

  - NVBH: Lương cứng bằng lương cứng CHT, Lương doanh số tính như vị trí NVBH

  - PR Marketing: 5,000,000 đ/tháng + phụ cấp tiền ăn.

  Phía công ty cần xem lại Khoản 1, Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động (Bộ luật Lao động):

  “Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.”

  --> Như vậy ở đây rõ ràng công ty đang không có bất kỳ lý do nào theo quy định của pháp luật để tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác. Ngay cả khi nếu có thì thời gian cũng chỉ tối đa là 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

  • Phương án 3: Điều chuyển sang vị trí Cửa hàng trưởng ở Cửa hàng khác trong hệ thống (Ví dụ: Hà Nội, Thái Binh, ...) và hưởng đầy đủ các chế độ cho vị trí này.

  Căn cứ Hợp đồng lao động số 2014-03-01.08/HĐLĐ/DJK.NS ngày 01/03/2014 đã ký giữa công ty và mình thì: Địa điểm làm việc là Chi nhánh công ty tại 30 Kênh Liêm, Hạ Long, Quảng Ninh. Như vậy thì phương án mà công ty đưa ra có trái với chính hợp đồng mà công ty đã đưa ra với mình?

  Xin các cao nhân chỉ giáo thêm cho em ạ! 
  Cập nhật bởi vutheanh87 ngày 21/05/2016 07:29:29 SA Lỗi chính tả
   
  6045 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #425227   20/05/2016

  hipgov
  hipgov
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2013
  Tổng số bài viết (246)
  Số điểm: 1515
  Cảm ơn: 83
  Được cảm ơn 61 lần


  Chào bạn.

  Mình theo dõi ý kiến của bạn thì thấy bạn có nghiên cứu về luật lao động và có những quan điểm nhất định.

  Mình đồng ý với ý kiến của bạn trong phương án 1  và 3 nhưng trong phần phương án 2 thì công ty áp dụng điều 158 Bộ luật lao động bạn ạ "trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản." (mình hiểu công việc không còn là đã có người làm cố định thay hoặc mất hẳn so thay đổi cơ cấu)

  Đây là 3 phương án công ty đề ra để bạn lựa chọn nên bạn có thể thỏa thuận với công ty để có được kết quả như ý.

  Mình cũng muốn biết rõ hơn về mong muốn của bạn về phương hướng giải quyết để có thể tư vấn thêm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hipgov vì bài viết hữu ích
  vutheanh87 (21/05/2016)
 • #425235   21/05/2016

  vutheanh87
  vutheanh87

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2011
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 460
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 8 lần


  Mình thấy rằng Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ cũng không giải thích, quy định chi tiết thêm về điều 158. Nên cá nhân mình cho rằng phải hiểu tách biệt giữa "trường hợp việc làm cũ không còn"  với việc "việc làm cũ vẫn còn nhưng có người đang làm thay"; mình cho rằng không còn ở đây phải là mất đi hẳn, do thay đổi mô hình kinh doanh hoặc do các lý do hợp pháp khác...

  Mong muốn của chị Hằng vẫn là được quy trở lại đúng công việc ban đầu trước khi nghỉ thai sản, rất mong tiếp tục nhận được sự trao đổi, tư vấn và chỉ giáo của ban!

   
  Báo quản trị |  
 • #425357   23/05/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Bạn vutheanh87 hiểu đúng luật rồi đó.

  Bạn quay lại khoản 3 điều 22 Bộ Luật lao động sẽ thấy quy định thời hạn HĐLĐ đối với trường hợp thay thế người nghỉ thai sản như thế nào.

  Trường hợp này, nếu cty làm đúng luật thì phải để chị Hằng trở lại vị trí cũ, để chị Thúy tạm nghỉ chờ.

  Tuy nhiên Luật là một chuyện, còn lệ là chuyện khác, đôi khi giải quyết hai vấn đề này cũng mệt mỏi lắm.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  vutheanh87 (24/05/2016)