Sắp xếp Lao động trong doanh nghiệp khi thành lập như thế nào ???

Chủ đề   RSS   
 • #274046 08/07/2013

  phutchc

  Male
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2012
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Sắp xếp Lao động trong doanh nghiệp khi thành lập như thế nào ???

  Xin hỏi Luật sư. Công ty chúng tôi đang hoạt động là công ty cổ phần có vốn góp 32% của Tập đoàn nhà nước. Công ty chúng tôi đầu tư 40% vốn để thành lập mới thêm 01 công ty với hình thức cổ phần và hạch toán độc lập. Xin hỏi Luật sư 1. Công ty thành lập mới mà Công ty chúng tôi góp vốn 40% đó có được gọi là "Công ty con" hay không ? hay chỉ là một công ty cổ phần có vốn góp của tổ chức và các cá nhân mà thôi. 2. Công ty mẹ cử Phó Tổng giám đốc làm người đại diện vốn của Công ty con và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty mới và cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có được không ? 3. Chế độ tiền lương, BHXH và các khoản khác của Giám đốc Công ty mới hưởng theo tại Công ty mẹ hay tại Công ty mới thành lập ??? 4. Sau khi thành lập Công ty mới, Công ty chúng tôi điều động một số cán bộ và nhân viên sang công ty mới thành lập với hình thức kiêm nhiệm có được không ? hay là điều động hẳn qua bên Công ty mới. 5. Công ty chúng tôi phân phối tiền lương, đóng BHXH cho các nhân viên tai Công ty mới , sau đó báo cáo số liệu để cho Công ty con hạch toán có được không ? hay là công ty mới phải đăng ký quỹ tiền lương và tự tham gia BHXH. Xin Luật sư quan tâm tư vấn giúp Trân trọng

  Nguồn: http://danluat.thuvienphapluat.vn/Forums/MyPosts.aspx?UserID=1019923&t=1&approved=false
  Copyright © LawSoft
  Xin hỏi Luật sư. Công ty chúng tôi đang hoạt động là công ty cổ phần có vốn góp 32% của Tập đoàn nhà nước. Công ty chúng tôi đầu tư 40% vốn để thành lập mới thêm 01 công ty với hình thức cổ phần và hạch toán độc lập. Xin hỏi Luật sư 1. Công ty thành lập mới mà Công ty chúng tôi góp vốn 40% đó có được gọi là "Công ty con" hay không ? hay chỉ là một công ty cổ phần có vốn góp của tổ chức và các cá nhân mà thôi. 2. Công ty mẹ cử Phó Tổng giám đốc làm người đại diện vốn của Công ty con và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty mới và cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có được không ? 3. Chế độ tiền lương, BHXH và các khoản khác của Giám đốc Công ty mới hưởng theo tại Công ty mẹ hay tại Công ty mới thành lập ??? 4. Sau khi thành lập Công ty mới, Công ty chúng tôi điều động một số cán bộ và nhân viên sang công ty mới thành lập với hình thức kiêm nhiệm có được không ? hay là điều động hẳn qua bên Công ty mới. 5. Công ty chúng tôi phân phối tiền lương, đóng BHXH cho các nhân viên tai Công ty mới , sau đó báo cáo số liệu để cho Công ty con hạch toán có được không ? hay là công ty mới phải đăng ký quỹ tiền lương và tự tham gia BHXH. Xin Luật sư quan tâm tư vấn giúp Trân trọng

  Nguồn: http://danluat.thuvienphapluat.vn/Forums/MyPosts.aspx?UserID=1019923&t=1&approved=false
  Copyright © LawSoft

  Xin hỏi Luật sư.

  Công ty chúng tôi đang hoạt động là công ty cổ phần có vốn góp 32% của Tập đoàn nhà nước. Công ty chúng tôi đầu tư 40% vốn để thành lập mới thêm 01 công ty với hình thức cổ phần và hạch toán độc lập.

  Xin hỏi Luật sư

  1. Công ty thành lập mới mà Công ty chúng tôi góp vốn 40% đó có được gọi là "Công ty con" hay không ? hay chỉ là một công ty cổ phần có vốn góp của tổ chức và các cá nhân mà thôi.

  2. Công ty mẹ cử Phó Tổng giám đốc làm người đại diện vốn của Công ty con và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty mới và cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty mới có được không ?

  3. Chế độ tiền lương, BHXH và các khoản khác của Giám đốc Công ty mới hưởng theo tại Công ty mẹ hay tại Công ty mới thành lập ???

  4. Sau khi thành lập Công ty mới, Công ty chúng tôi điều động một số cán bộ và nhân viên sang công ty mới thành lập với hình thức kiêm nhiệm có được không ? hay là điều động hẳn qua bên Công ty mới.

  5. Công ty chúng tôi phân phối tiền lương, đóng BHXH cho các nhân viên tai Công ty mới , sau đó báo cáo số liệu để cho Công ty con hạch toán có được không ? hay là công ty mới phải đăng ký quỹ tiền lương và tự tham gia BHXH.

  Xin Luật sư quan tâm tư vấn giúp

  Trân trọng
   

   
  2748 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #274194   09/07/2013

  thanhhlu
  thanhhlu
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/06/2012
  Tổng số bài viết (189)
  Số điểm: 3180
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 94 lần


  Chào bạn! 

  - Việc công ty bạn muốn góp 40% vốn của công ty để thành lập công ty khác (40% vốn đó chiếm bao nhiêu % vốn điều lệ công ty mới???), giả sử chiếm 51% trở lên, tức là mức chi phối công ty mới); công ty mới được lập là 1 pháp nhân độc lập với công ty "mẹ" và có bộ máy quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty đó; Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì công ty mới lập có thể gọi là công ty "con". (Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp) 

  Công ty góp vốn thành lập có thể cử người đại diện để thực hiện quyền đối với phần vốn góp; cử người đại diện trong thành phần Hội đồng quản trị để quản lý công ty mới. Do đó có thể cử người làm Chủ tịch HĐQT  nếu là cổ đông chi phối; ngoài ra chủ tịch HĐQT có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty mới.  

  - Vì công ty mới là 1 pháp nhân độc lập nên các hoạt  động của công ty mới không phụ thuộc vào công ty "mẹ" về  các quyết định trong hoạt động, kinh doanh.

   - Việc cử cán bộ, nhân viên làm việc tại công ty "con" thì các chế độ, chính sách họ được hưởng do công ty con chi trả.    

  - Công ty  mới phải đăng ký chế độ tiền lương: thang bảng lương, chế độ BHXH và các chế độ khác như công ty mới thành lập khác. 

  Trân trọng 

  Luật sư Nguyễn Tiến Thành - Công ty Luật TNHH SEC Việt Nam

  Email: Tienthanhbg09@gmail.com

  Hotline: 01688 024 604 - 01234110689

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhhlu vì bài viết hữu ích
  phutchc (09/07/2013)
 • #274220   09/07/2013

  phutchc
  phutchc

  Male
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2012
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn Luật sư đã tư vấn cho tôi.

  Công ty mới thành lập có vốn điều lệ 1.000.000.000 đồng, Công ty chúng tôi góp 40% vốn tương đương 400.000.000 đồng có được gọi là Công ty me không ???

  Xin Luật sư chỉ giúp.

  Trân trọng

  - Việc công ty bạn muốn góp 40% vốn của công ty để thành lập công ty khác (40% vốn đó chiếm bao nhiêu % vốn điều lệ công ty mới???), giả sử chiếm 51% trở lên, tức là mức chi phối công ty mới); công ty mới được lập là 1 pháp nhân độc lập với công ty "mẹ" và có bộ máy quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty đó; Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì công ty mới lập có thể gọi là công ty "con". (Theo Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

  Nguồn: http://danluat.thuvienphapluat.vn/sap-xep-lao-dong-trong-doanh-nghiep-khi-thanh-lap-nhu-the-nao-97145.aspx#Reply
  Copyright © LawSoft
   
  Báo quản trị |  
 • #274654   11/07/2013

  thanhhlu
  thanhhlu
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/06/2012
  Tổng số bài viết (189)
  Số điểm: 3180
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 94 lần


  Chào bạn 

  Theo Luật Doanh nghiệp quy định: Khoản 15 Điều 2:  Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;

  b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

  c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó. 

  Như vậy, với việc chỉ góp 40% vốn điều lệ của công ty mới thì công ty của bạn chưa đủ điều kiện để được gọi là công ty mẹ của công ty mới thành lập. Nhưng nếu đáp ứng 1 trong các điều kiện còn lại thì có thể được gọi là công ty mẹ của công ty mới lập.   

   Trân trọng! 

  Luật sư Nguyễn Tiến Thành - Công ty Luật TNHH SEC Việt Nam

  Email: Tienthanhbg09@gmail.com

  Hotline: 01688 024 604 - 01234110689

   
  Báo quản trị |