Sắp tới, phải có ít nhất 5 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế

Chủ đề   RSS   
 • #401004 30/09/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4199 lần


  Sắp tới, phải có ít nhất 5 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế

  Hội đồng tư vấn thuế được thành lập trong phạm vi địa bàn với mục đích hỗ trợ tư vấn về thuế cho các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

  Nhận thấy thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế vừa qua cần phải có sự điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, bổ sung quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế, thành viên Hội đồng tư vấn thuế, Bộ Tài Chính dự thảo Thông tư quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

  Theo đó, thành phần Hội đồng tư vấn thuế được điều chỉnh như sau:

  - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã - Chủ tịch Hội đồng.

  - Đội trưởng Đội thuế liên xã, phường, thị trấn - Thành viên thường trực.

  - Một công chức phụ trách về tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã - Thành viên.

  - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn - Thành viên.

  - Trưởng Công an xã, phường, thị trấn -Thành viên.

  - Đại diện hộ kinh doanh - Thành viên;

  Số lượng hộ kinh doanh đại diện tham gia Hội đồng tư vấn thuế do Chi cục trưởng Chi cục Thuế xác định và đề xuất trên cơ sở số lượng hộ kinh doanh đang quản lý theo từng lĩnh vực ngành nghề tại địa bàn xã, phường, thị trấn nhưng tối thiểu không ít hơn 5 hộ kinh doanh, cụ thể:

  - Tại địa bàn xã, phường, thị trấn có từ 500 hộ kinh doanh trở xuống thì thành phần Hội đồng tư vấn thuế phải có 5 hộ kinh doanh tham gia;

  - Tại địa bàn xã, phường, thị trấn có từ trên 500 đến 700 hộ kinh doanh thì tối đa là 6 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế;

  - Tại địa bàn xã, phường, thị trấn có từ trên 700 đến 900 hộ kinh doanh thì tối đa là 7 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

  - Tại địa bàn có trên 900 hộ kinh doanh thì tối đa là 9 hộ kinh doanh tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

  (Hiện nay, số lượng hộ kinh doanh đại diện tham gia Hội đồng tư vấn thuế là 02 hộ bất kể quy mô số hộ kinh doanh trên địa bàn là bao nhiêu)

  Hội đồng tư vấn thuế

  Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế

  - Quyết định chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn thuế.

  - Mời đại biểu, triệu tập các thành viên và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng tư vấn thuế.

  - Phân công các thành viên Hội đồng tư vấn thuế theo dõi từng việc cụ thể phù hợp với công việc chuyên môn thành viên đang đảm nhận.

  - Quyết định và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế và thành viên Hội đồng tư vấn thuế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

  - Báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp không thể tiếp tục tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

  - Ký các văn bản, tài liệu giao dịch nhân danh Hội đồng tư vấn thuế.

  Trách nhiệm của thành viên Hội đồng tư vấn thuế (bao gồm đại diện hộ kinh doanh)

  * Trách nhiệm chung

  - Triển khai công việc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế về kết quả công việc được phân công.

  - Bố trí tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế.

  - Trình bày ý kiến tại cuộc họp hoặc bằng văn bản.

  - Báo cáo bằng văn bản với Hội đồng trong trường hợp không thể tiếp tục tham gia Hội đồng tư vấn thuế.

  * Trách nhiệm của Thành viên thường trực Hội đồng tư vấn thuế

  - Đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng tư vấn thuế và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên để Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế xem xét, quyết định.

  - Chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản trong các cuộc họp và tổng hợp ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn thuế.

  - Báo cáo Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế và Chi cục trưởng chi Cục thuế trong trường hợp phải bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn thuế.

  Xem thêm tại dự thảo Thông tư quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn tại file đính kèm.

   
  5484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #405290   05/11/2015

  oneclicklogin
  oneclicklogin
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hà Nam, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2012
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2819
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 140 lần


  Vấn đề là ai chọn 5 hô này vào hội đồng tư vấn thuế mới là quan trọng.

  Nếu chọn những người không có chuyên môn, không có kiến thức tối thiểu về thuế thì cũng như không; thậm chí còn tệ hơn vì khó quy trách nhiệm cho chính quyền, cơ quan thuế khi họ làm sai, tính không đúng.

  tuvan@tuvanphapluatvietnam.com.vn

   
  Báo quản trị |