Sáp nhập/ hợp nhất chi nhánh công ty

Chủ đề   RSS   
 • #365440 29/12/2014

  Sáp nhập/ hợp nhất chi nhánh công ty

  1 Công ty TNHH 2 thành viên và 1 DNTN đều có chi nhánh tại một địa phương.Chủ sở hữu của cả 2 DN này muốn gộp 2 chi nhánh đó lại để lập ra 1 DN mới tại địa phương."

  Như vậy có đúng luật không? Nếu đúng thì loại hình DN nào nên được thành lâp?

  Mong các bạn giúp đỡ!

   
  6654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận