DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Sắp có quy định mới về biên chế công chức

Dự kiến trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo đó, Nghị định này đề cập đến quy định về biên chế công chức như sau:

Về số lượng cấp phó người đứng đầu Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ:

- Đối với cấp phó người đứng đầu Vụ thuộc: Nếu Vụ có từ 15 – 20 biên chế công chức thì bố trí tối đa 02 người.

- Đối với cấp phó người đứng đầu Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ:

+ Tổ chức, đơn vị có 03 phòng trở xuống được bố trí 01 người.

+ Tổ chức, đơn vị có từ 04 phòng đến 06 phòng trở lên được bố trí tối đa 02 người

+ Tổ chức, đơn vị có trên 06 phòng được bố trí tối đa 03 người

Để thành lập Vụ, Phòng, Cục phải đáp ứng điều kiện cần biên chế công chức tối thiểu, cụ thể:

- Đối với điều kiện thành lập Vụ: phải cần tối thiểu 15 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với điều kiện thành lập Phòng trong tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ: phải cần tối thiểu 07 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với điều kiện thành lập Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Cục, Văn phòng, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục; Phòng thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập: phải cần tối thiểu từ 07 biên chế công chức để thực hiệm nhiệm vụ được giao.

Đối với Phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng Cục, Cục: phải cần tối thiểu 07 người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với điều kiện thành lập Cục: phải cần tối thiểu 30 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ: phải cần tối thiểu 25 người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về số lượng Phó Trưởng Phòng:

- Đối với Phòng trong tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ (Thanh tra, Văn phòng, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ,...)

+ Phòng từ 9 đến 11 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng Phòng

+ Phòng có từ 12 biên chế bố trí tối đa 02 Phó Trưởng Phòng.

- Đối với Phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Cục, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Phòng thuộc Chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, tổng cục.

+ Phòng từ 7 đến 10 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng Phòng

+ Phòng có từ 11 biên chế trở lên bố trí tối đa 02 Phó Trưởng Phòng.

Xem chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Tờ trình Dự thảo ở file đính kèm.

  •  5568
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…