Sắp bãi bỏ hàng loạt các văn bản trong lĩnh vực Ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #447133 20/02/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1671 lần


  Sắp bãi bỏ hàng loạt các văn bản trong lĩnh vực Ngân hàng

  Nhằm thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, cụ thể là tại Khoản 4 Điều 154 “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành, văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực.”

  Vì vậy, trong quá trình rà soát, nhận thấy những văn bản sau đây không phù hợp với quy định mới tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Chính phủ quyết định bãi bỏ các văn bản sau đây:

  1. Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

  2. Nghị định 69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

  3. Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

  4. Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

  Ngoài lý do trên, các Nghị định này còn bị bãi bỏ vì các nội dung về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam; ngân hàng thương mại đã được quy định tại Luật các Tổ chức tín dụng 2010, trong khi các Nghị định trên được ban hành theo Luật các Tổ chức tín dụng 1997. Do vậy mà các Nghị định này không còn phù hợp để áp dụng nữa.

  5. Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

  Lý do bãi bỏ: Luật Phá sản 2014 đã quy định về thủ tục phá sản tổ chức tín dụng tại Chương VIII. Vì vậy, các quy định tại Nghị định 05/2010/NĐ-CP không còn được áp dụng.

  6. Nghị định 14/CP ngày 02/3/1993 quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

  Lý do bãi bỏ: Các văn bản là căn cứ ban hành Nghị định số14/CP đã hết hiệu lực.

  Hiện nay, các nội dung của Nghị định này đã được thay thế bởi quy định tại một số văn bản của Chính phủ, bao gồm:

  (i) Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn;

  (ii) Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

  (iii) Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông;

  (iv) Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản và Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP;

  (v) Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

  (vi) Nghị định 75/2015/NĐ-CP về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

  Do đó, quy định tại Nghị định 14/CP không còn được áp dụng trên thực tiễn.

  Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm.

   
  2034 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận