Sai thông tin địa chỉ trên sổ đỏ thì có sửa được không?

Chủ đề   RSS   
 • #546651 22/05/2020

  Sai thông tin địa chỉ trên sổ đỏ thì có sửa được không?

  Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

  a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó“.

  Theo quy định trên, khi có sai sót về địa chỉ của người sử dụng đất thì cần phải đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Do đó, trường hợp sổ đỏ của gia đình bạn bị cấp sai địa chỉ thì bạn được đề nghị đính chính lại thông tin bị sai này.

   Thủ tục đính chính thông tin người sử dụng đất bị sai trên sổ đỏ năm 2020

  Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được hướng dẫn bởi  khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì để đính chính thông tin trên giấy chứng nhận đã cấp thì người sử dụng đất cần chuẩn bị các giấy tờ bao gồm:

  – Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp; 

  – Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

   

   
  357 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận