Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

Chủ đề   RSS   
 • #40492 15/12/2008

  mdfgialai

  Lớp 1

  Gia Lai, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 2905
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Sai sót, sai phạm trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ

  CNhánh em mua hàng của công ty trực thuộc, trong quá trình thì công ty xuất HĐ. và fax về thi Chi nhánh kê khai thuế. Cuối tháng thì HĐ liên 2 bị mất do vận chuyển. nếu chi nhánh kê khai thuế đầu vào thì có bị sao không? và cách giải quyết như thế nào cho phù hợp? Xin cảm ơn!
  Cập nhật bởi tranthibichvan_tax06 ngày 26/09/2010 11:50:50 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/05/2010 05:28:58 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 03:28:33 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:48:10 AM
   
  169024 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

10 Trang 12345>»
Thảo luận
 • #40493   04/12/2008

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Trường hợp mất hoá đơn thì phải báo cáo ngay với cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị của bạn (nơi đơn vị bạn đăng ký kê khai thuế); Bạn yêu cầu bên bán sao y liên 1 để có cơ sở hạch toán kế toán và kê khai thuế; nếu mất hoá đơn nhưng chưa hết niên độ tài chính thì đơn vị bạn bị xử phạt vi phạm hành chính qui định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP.
  Cập nhật bởi navelvu ngày 25/05/2010 05:29:37 PM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 09:48:33 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #39854   18/10/2008

  Daoketoan123
  Daoketoan123

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mất liên 2 hoá đơn GTGT

  Nhờ luật sư giải đáp cho trường hợp của Chúng tôi:
  Do sơ suất trong quá trình vận chuyển nên Cty chúng tôi đã bị mất liên 2 hoá đơn GTGT đầu vào.
  Công ty đã làm đầy đủ các thủ tục có liên quan gửi Cục thuế địa phương và chịu xử phạt theo nghị định số 89/2002/NĐ-Cp ngỳa 07/11/2002 của chính phủ về việc in ấn và sử dụng hoá đơn.
  vậy chúng tôi mong muốn được tư vấn rằng; Công ty chúng tôi có đươc khấu trừ số thuế của hoá đơn GTGT bị mất không.
  Mong nhận được câu trả lời sớm của quý ông/bà .
  Trân trọng cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #39855   08/07/2008

  MTAThu
  MTAThu
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/04/2008
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 1545
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Căn cứ theo quy định tại điểm 1.7.b mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn, trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp thì được giải quyết khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý.
  Trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:

  + Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.

  + Biên bản mất hoá đơn mua hàng.

  + Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.

  Còn trường hợp của bạn "Do sơ suất trong quá trình vận chuyển " nên không được khấu trừ thuế GTGT. Nếu thực tế xác định được doanh nghiệp có mua hàng hoá, dịch vụ nguồn gốc hợp pháp và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì được thực hiện ấn định chi phí mua hàng làm căn cứ tính thuế TNDN theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

  (Tham khảo: Công văn số 544/TCT-CS về việc xử lý hoá đơn bị mất do Tổng cục Thuế ban hành ngày 21/01/2008)

   
  Báo quản trị |  
 • #39903   18/01/2009

  thanhvanhn
  thanhvanhn

  Sơ sinh

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Các tình huống sai phạm về hoá đơn GTGT và cách xử lý

  1. Qua kiểm tra Quyết toán thuế phát hiện hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp bị sai mã số thuế, thì xử lý như thế nào?
  2. Hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp ghi sai thuế ( cả 2 trường hợp lớn hơn và nhỏ hơn ) số thuế được khấu trừ. Nhưng Doanh nghiệp về tính lại đưa khấu trừ đúng thuế suất lượng hàng hoá mua vào vậy kiểm tra 2 trường hợp này xử lý như thế nào?
  Xin cảm ơn!.

  ntv

   
  Báo quản trị |  
 • #39904   08/08/2008

  mai_nguyen_2204
  mai_nguyen_2204

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/03/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  hoá đơn GTGT bị sai mã số thuế

  Công văn số 3418/TCT-CS về việc hóa đơn đầu vào không ghi hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

  Tại điểm 3, mục II, phần A, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “3- Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ; mã số thuế (nếu có), tài khoản thanh toán (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng – GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán; chữ ký người bán, người mua hàng. Trường hợp người mua hàng không ký khi lập hóa đơn được quy định tại khoản 1.11 mục VI Phần B Thông tư này.

  Tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định:

  1.3- Căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm 1 mục này là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào; chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

  Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp  đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi…

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, hóa đơn được dùng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải có đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định. Theo như nội dung Cục Thuế hỏi, trường hợp hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp thiếu chỉ tiêu mã số thuế hoặc ghi sai mã số thuế của đơn vị mua hàng (các chỉ tiêu khác đầy đủ theo quy định) thì người bán và người mua phải có biên bản về việc hóa đơn ghi sai, ghi thiếu chỉ tiêu này và lấy xác nhận của cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp bên bán hàng về việc đã kê khai thuế GTGT đầu ra cũng như điều chỉnh lại trên bảng kê hóa đơn đầu ra mã số thuế của đơn vị mua hàng; đồng thời bên bán ghi bổ sung mã số thuế của người mua trên hóa đơn và đóng dấu lên phần sửa lại này;

  Căn cứ vào hồ sơ, hóa đơn, chứng từ đã được xác định lại giữa 2 bên, cơ quan thuế xem xét chấp nhận hay không chấp nhận việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào cũng như tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn này.

   
  Báo quản trị |  
 • #39905   08/08/2008

  honeybee
  honeybee
  Top 500
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (129)
  Số điểm: 8789
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Xử lý các trường hợp ghi sai hóa đơn

      - Trường hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì phải gạch chéo các liên của tờ hóa đơn, và ghi chữ hủy bỏ vào các liên của hóa đơn. Tuyệt đối không được xé rời khỏi quyển hóa đơn mà phải lưu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số hủy bỏ với cơ quan thuế (tờ hóa đơn này được thể hiện trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng ở cột số tổn thất khác).

      - Trường hợp hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho  người mua rồi sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì 2 bên mua và bán phải lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai đó, thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sau đó gạch chéo ghi chữ hủy bỏ và lưu trên quyển hóa đơn, đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng và ghi ngay trên tờ hóa đơn mới "thay thế tờ hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… " của tờ hóa đơn hủy bỏ. Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

      - Trường hợp viết sai thuế suất thì 2 bên lập biên bản điều chỉnh lại hóa đơn đã ghi sai thuế suất thuế GTGT, trong biên bản điều chỉnh phải ghi rõ nguyên nhân, giá thanh toán, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn và bên bán lập hóa đơn GTGT bổ sung thuế suất, tiền thuế và ghi rõ trên tờ hóa đơn là:"Số thuế GTGT ghi bổ sung (hoặc điều chỉnh giảm thuế suất thuế GTGT) của hóa đơn số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của tờ hóa đơn ghi sai và theo biên bản điều chỉnh hóa đơn ngày… tháng… năm".

   
  Báo quản trị |  
 • #39906   18/10/2008

  thanghathao
  thanghathao

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  viết sai 2 tờ hóa đơn giá trị giá tăng

  Lần đầu tiên Em viết hóa đơn giá trị giá tăng

   hóa đơn thứ nhất : EM viết thiếu một số mã số thuế của khách hàng nhưng  chưa xé HD đó ra , và cái  sai tờ thứ 2 là viết ngay trên hóa đơn sai và Em đã xé ra rồi nhưng E chưa đưa cho khách ,E đang kẹp vào quyển hóa đơn.

  Các Anh Chị cho Em hỏi EM phải lần thế nào với 2 cái hóa đơn trên ạ

  E xin cảm ơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #39907   19/10/2008

  Mai_Y_Nguyen
  Mai_Y_Nguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2007
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 4781
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 83 lần


  Chào thanghathao
  Bạn hãy tham khảo trả lời phía trên để xử lý trường hợp của mình.
  Thân mến.
   
  Báo quản trị |  
 • #39908   20/10/2008

  tuanat
  tuanat

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/08/2008
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 210
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  thanhvanhn viết:
  1. Qua kiểm tra Quyết toán thuế phát hiện hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp bị sai mã số thuế, thì xử lý như thế nào?
  2. Hoá đơn GTGT đầu vào của Doanh nghiệp ghi sai thuế ( cả 2 trường hợp lớn hơn và nhỏ hơn ) số thuế được khấu trừ. Nhưng Doanh nghiệp về tính lại đưa khấu trừ đúng thuế suất lượng hàng hoá mua vào vậy kiểm tra 2 trường hợp này xử lý như thế nào?
  Xin cảm ơn!.  Các tốt nhất là các bên lập Biên bản hủy hóa đơn cũ và viết lại hóa đơn mới.
   
  Báo quản trị |  
 • #39909   06/11/2008

  tranthihanh195
  tranthihanh195

  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khi viết sai hoá đơn đỏ xuất cho khách hàng rồi thi làm thế nào

  Công ty tôi viết hoá đơn đỏ đã giao cho khách hàng rối thì phải xử lý thế nào
   
  Báo quản trị |  
 • #39910   07/11/2008

  nqtrang
  nqtrang
  Top 200
  Lớp 1

  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:02/10/2008
  Tổng số bài viết (381)
  Số điểm: 2462
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


      Công ty đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

  Các trường hợp sử dụng hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nqtrang vì bài viết hữu ích
  hanhhanhbui (16/11/2013)
 • #39911   06/01/2009

  Loanlu
  Loanlu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hủy Hoá đơn

  Hủy hoá đơn do đổi hàng, nhưng không lập biên bản hủy hoá đơn , cho mình hỏi có bị phạt không và phạt bao nhiêu? Cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #39962   07/11/2008

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Cứu em với, tính hợp lý của hóa đơn!

  Cứu em với, tính hợp lý của hóa đơn!

  Em có hai hóa đơn, mà theo em là không hợp lý, nhưng tháng trước em đã lỡ khai báo VAT rồi, tháng này em định khai điều chỉnh bỏ 2 hóa đơn đó số tiền chênh lệch lại tới 30 triệu , nhưng trong phần mền, tờ khai 01/KHBS bắt phải nộp 30 tr + phạt nộp chậm ( mặt dù cty em còn được khấu trừ 110 triệu) Nên em suy nghĩ lại có nên điều chỉnh giảm 2 hóa đơn đó không, Xin anh chị tư vấn giúp em!!!
  Hóa đơn như sau:
  +Về mặt hợp lệ: đã hợp lệ, có đầy đủ con dấu chữ ký,…..
  + Về hợp lý: hóa đơn do cty vật liệu xây dựng ở Cần Thơ xuất bán, nội dung chỉ có mỗi sắt các loại, ( “sắt d 12, sắt d 20, ...”) mà trị giá tới 400 triệu. 3 công trình tổng vốn dự toán là 2,1 tỷ mà hóa đơn mua sắt chiếm 400tr có quá nhiều không?
  Mặc dù 3 công trình đang xây dựng đều ở TP.HCM
  Em hỏi GĐ, thì GĐ nói:
  “Mua sắt ở đây (TP.HCM), nhưng công ty họ đặt ở Cần Thơ nên hóa đơn ghi địa chỉ người bán là  cty ở Cần Thơ!
  Người cung cấp sắt, do là chỗ thân quen, nên mua hàng chịu gần 1 năm, bây giờ số nợ sắt lên 400tr nên mới thanh toán,hóa đơn lấy 1 lần nên lên tới 400tr, mặc dù sắt mua rất nhiều lần”

  Xin tư vấn giúp em với, nếu bỏ hóa đơn đó ra thì phải nộp thuế + phạt ngay cỡ 30 triệu, nên việc bỏ hóa đơn đó thì chắc là GĐ không chịu!

  Mà lấy hóa đơn này ,em sợ sau này thuế không chịu rồi loại ra, thì nộp phạt +, … chắc hơn 50tr.

  Xin cho em biết hóa đơn này có được công nhận hợp lý chưa?!!!

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #39963   22/08/2008

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu

  Tôi đã đọc vài yêu cầu của em về hóa đơn, chứng từ, sổ sách về cái Công Ty Xây dựng mà em đang làm, qua đó tôi nhận thấy:
  1. Về chứng từ kế toán: Không lập và ghi nhận mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính khi phát sinh (Gốc) . Do đó không có số liệu để lập sổ kế toán, không có số liệu tổng hợp để lập các báo cáo khi cần thiết dẫn đến chênh lệch số liệu giữa báo cáo và chứng từ.
  2. Chỉ giải quyết phần ngọn là báo cáo thuế dựa trên các hóa đơn (có lẽ một phần là hóa đơn khống không phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh). Dẫn đến mâu thuẫn và bất hợp lý trong chứng từ.
  Kết luận : Em xây nhà từ ngọn thì làm sao mà xây được. Tôi cũng chịu thua luôn.
   
  Báo quản trị |  
 • #39964   07/11/2008

  kelangtu
  kelangtu

  Sơ sinh

  Lào Cai, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi lại bạn-- Hiện tại công trình mà công ty bạn đã làm khi lấy hóa đơn sắt đã hoàn thành chưa? -- Giữa công ty bạn và bên b án hàng có HDKT không ( mua sắt cho từng công trình ? thỏa thuận trong HDKT thế nào? khi bạn lấy hóa đơn với số lượng sắt nhiều như thế c ó dựa trên dự toán hoặc hoàn công c ủacông trình không? ( hỏi bộ phận kỹ thuật ) c òn khoảng cách t ừ TPHCM mà lấy hàng tận Cần Thơ t ínhchi ph ívận chuyển thế nào? Ngư ờita ( CQ thuế ) có chấp nhận không?
  Bạn hồi âm ngay nhé!! có thể giúp được bạn
   
  Báo quản trị |  
 • #39987   02/11/2008

  tuanngoclan
  tuanngoclan

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/07/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  CTY chuyển từ TNHH sang CP, hoá đơn mua vào vẫn ghi tên CTY cũ có hợp pháp không?

  Công ty tôi chuyển đổi từ công ty TNHH sang loại hình công ty cổ phần, do chưa thông báo kịp cho khách hàng biết việc chuyển đổi trên, nên họ vẫn xuất hóa đơn viết theo tên công ty cũ (MS thuế giữ nguyên). Vậy các hóa đơn đó khách hàng xuất trước và sau thời điểm có ĐKKD mới chúng tôi kê khai thuế có hợp pháp không? Và có cần phải làm thêm thủ tục gì với cơ quan quản lý thuế không?
  Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #39988   25/08/2008

  tranngocnam69
  tranngocnam69
  Top 500
  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2008
  Tổng số bài viết (98)
  Số điểm: 495
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Cty chuyển từ TNHH sang CP

  Có một cách bạn có thể làm mà khỏi phải băn khoăn đó là : Bạn gửi trả lại hoá đơn đó và nhờ khách hàng của bạn ghi lại tờ hoá đơn khác với nội dung y hệt, chỉ thay đổi tên cty mới của bạn và MST.
   
  Báo quản trị |  
 • #39989   25/08/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  CTY chuyển từ TNHH sang CP, hoá đơn mua vào vẫn ghi tên CTY cũ có hợp pháp không?

  Nếu hàng hóa mua sau ngày có ĐKKD công ty Cp thì chắc chắn là không hợp pháp. Bởi vì pháp nhân cũ không còn tồn tại.
   
  Báo quản trị |  
 • #39990   30/10/2008

  komiha
  komiha

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 975
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán; hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

   
  Báo quản trị |  
 • #40000   18/10/2008

  Trongkttv
  Trongkttv

  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2008
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 1405
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Sửa chữa trên hóa đơn

  Xin chào! Tôi có một câu hỏi muốn tư vấn giùm:

  Hiện nay tôi đang làm kế toán cho 1 Cty, khi kê khai thuế tôi thấy có một số hóa đơn viết sai một số chỉ tiêu như: tên người mua, mã số thuế,số tiền....Bên bán sửa chữa trực tiếp trên hóa đơn và đóng dấu vào chỗ sửa chữa đó.
  Như vậy
  -Những hóa đơn đó có được coi là hợp pháp không?
  -Có được phép sửa chữa trên hóa đơn không?Nếu được thì cách sửa chữa như thế nào?Văn bản nào quy định vấn đề này?

  Xin chân thành cảm ơn luật sư!
   
  Báo quản trị |  

Chủ đề đã khép lại!