Rút vốn khỏi công ty hợp danh

Chủ đề   RSS   
 • #526355 26/08/2019

  lethimykhanh99

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Rút vốn khỏi công ty hợp danh

  Ông Dương là một trong năm thành viên hợp danh của Công ty hợp danh A. Ngày

  15/6/17, ông Dương làm đơn xin rút khỏi Công ty. Ngày 20/6/17, Hội đồng thành viên  của  Công  ty ra  quyết  định  đồng  ý  cho  ông  Dương  rút  khỏi  Công  ty.  Năm tháng sau, kể từ ngày có quyết định ông Dương rút khỏi Công ty, Công ty yêu cầu ông Dương liên đới bồi thường thiệt hại Hợp đồng kinh tế 05 kí kết ngày 18/06/17

  do Công ty vi phạm hợp đồng, ông Dương không đồng ý cho rằng kể từ thời điểm ông đưa đơn rút khỏi Công ty ông đã không tham gia vào hoạt động của Công ty. Do đó việc thực hiện hợp đồng kinh tế 05 ông không chịu trách nhiệm.

  vậy ông Dương có chịu trách nhiệm không ạ mong mọi người giúp em

   
  3792 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lethimykhanh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526364   26/08/2019

  GHLAW
  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 210 lần


  Gửi bạn tham khảo!

  Điều 180. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

  1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

  b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

  c) Bị khai trừ khỏi công ty;

  d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định

  2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua...

  5. Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên. ….”

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn GHLAW vì bài viết hữu ích
  lethimykhanh99 (01/09/2019)
 • #526422   26/08/2019

  lethimykhanh99
  lethimykhanh99

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/08/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 2 lần


  Hợp đồng

  Vậy cái hợp đồng kinh tế số 05 có liên quan không ạ
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lethimykhanh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)
 • #526447   26/08/2019

  haiquyhy
  haiquyhy

  Female
  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:29/09/2013
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  - Thứ nhất, theo Khoản 2  Điều 180 Luật Doanh nghiệp thì: "Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua".

  Như vậy, ông Dương chưa thể rút vốn khỏi công ty tại thời điểm ngày 20/06/2017 nên chưa chấm dứt tư cách thành viên.

  - Thứ hai, theo Khoản 2  Điều 180 Luật Doanh nghiệp thì: "Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên".

  Trường hợp của ông Dương là tự nguyện rút vốn (điểm a khoản 1 Điều 180 LDN 2014) nên ông Dương vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên trong thời hạn 02 năm.

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn haiquyhy vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019) GHLAW (27/08/2019) lethimykhanh99 (27/08/2019)
 • #526566   27/08/2019

  kimnganbui19199
  kimnganbui19199

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh

  Cho em hỏi vậy ông Dương đã hết tư cách thành viên hợp danh từ ngày 20/6/17 đúng ko ạ?
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kimnganbui19199 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/08/2019)