Rút lại và hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #498668 03/08/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 102 lần


  Rút lại và hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

  Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể.

  Khi có bất cứ thay đổi nào liên quan đến đề nghị giao kết hợp đồng, mỗi bên cũng có thể đưa ra những phương hướng thay đổi cho mình và thỏa mãn điều kiện thay đổi.

  Có rất nhiều lý do để rút lại hay hủy bỏ lời đề nghị giao kết hợp đồng, bảng dưới đây nêu rõ điều kiện để rút lại, hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng:

   

   

  Rút lại đề nghị giao kết hợp đồng

  Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng

  Quy định pháp lý

  Khoản 1 điều 389 Bộ luật Dân sự 2015

  Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị;

  Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

   

  Điều 390 Bộ luật Dân sự 2015

   

  Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

  Hệ quả pháp lý

  Khi thông báo về việc rút lại đề nghi có hiệu lực thì chấm dứt lời đề nghị giao kết hợp đồng

  Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực thì chấm dứt lời đề nghị giao kết hợp đồng

  Điều kiện

  Chỉ được rút lại đề nghị giao kết hợp đồng khi:

  Thông báo về việc rút lại phải được gửi đến bên đề nghị trước hoặc cùng thời điểm nhận được đề nghị

  Trong đề nghị giao kết phải nêu rõ về điều kiện rút lại giao kết hợp đồng

  Thông báo về việc hủy bỏ đề nghị phải được gửi đến bên được đề nghị trước khi bên này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

  Trong đề nghị giao kết phải nêu rõ quyền được hủy bỏ lời đề nghị giao kết hợp đồng

  Ghi chú

  Trường hợp bên nhận đề nghi đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng rồi hoặc trong đề nghị không nói về điều kiện phát sinh việc rút lại đề nghị, thì bên đề nghị có thể thông báo hủy hợp đồng theo quy định tại Điều 390 BLDS

   

   

  Cập nhật bởi Kimhuyentr ngày 03/08/2018 09:27:50 CH
   
  8435 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận