DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử vụ án DS liên quan đến quyền sở hữu

Rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử vụ án DS liên quan đến quyền sở hữu

Vụ án DS liên quan đến quyền sở hữu

Đây là nội dung chuyên đề của Tiến sĩ: Nguyễn Thúy Hiền – Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao về rút kinh nghiệm các sai sót trong quá trình xét xử các vụ án dân sự liên quan đến quyền sở hữu. Nội dung gồm các mục sau:

I. NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ TÀI SẢN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng BLDS 2015

2. Những điểm mới về tài sản, quyền sở hữu và các biện pháp bảo đảm theo quy định của BLDS 2015

2.1. Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản

2.3. Về chiếm hữu

2.4. Về hình thức sở hữu

2.5. Về quyền khác đối với tài sản (quyền của người không phải là chủ sở hữu đối với tài sản)

2.6. Quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

II. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VỀ SỞ HỮU

1. Về án lệ: Có các án lệ sau liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu tài sản

2. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

III. RÚT KINH NGHIỆM CÁC SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU

1. Xác định sai hiệu lực của giao dịch khi các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất không tham gia đầy đủ vào giao dịch

2. Áp dụng sai hoặc không áp dụng Án lệ số 02/2016 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá trị tài sản

3. Tuyên trả lại giá trị tài sản không đúng trong các tranh chấp về đòi lại tài sản

4. Xác định sai hiệu lực của hợp đồng, từ đó chấp nhận yêu cầu huỷ hợp đồng không đúng

5. Không bảo vệ người thứ ba ngay tình theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2005

6. Sai sót của Tòa án khi không xác định giá ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giả tạo nhằm mục đích trốn thuế

7. Sai sót khi giải quyết vụ án liên quan đến giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo

8. Xác định sai nghĩa vụ trả nợ chung của vợ chồng

9. Áp dụng sai khoản 1 Điều 32 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán

Xem chi tiết toàn văn tại file đính kèm:

  •  5754
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…