DanLuat 2015

Rút cổ phần khỏi công ty

Chủ đề   RSS   
 • #407127 19/11/2015

  Nguacon1990

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Rút cổ phần khỏi công ty

  Chào các Luật sư!

  Bố và mẹ tôi là công nhân trực tiếp sản xuất, có 2.400 cổ phần tại 1 công ty xây dựng giao thông (công ty nhà nước đã cổ phần hóa từ năm 2008 và bố mẹ tôi mua cổ phần tại thời điểm công ty thực hiện cổ phân hóa). Tuy nhiên do Công ty kinh doanh không hiệu quả nên đã gần 10 năm nay lợi tức mọi năm không thấy có cho các cổ đông, bố mẹ tôi hiện đã nghỉ hưu trí được gần 2 năm

  Vậy tôi xin hỏi các thủ tục khi muốn rút cổ phần khỏi công ty trong trường hợp:

  - Nếu yêu cầu công ty mua lại số cổ phần của mình thì thủ tục, chi phí và các bước thực hiện chi tiết như thế nào?

  Rất mong sớm nhận được sự tư vấn, giúp đỡ của các Luật sư!

  Trân trọng cảm ơn.

   
  2614 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422821   26/04/2016

  LienHoangI7
  LienHoangI7

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn, với vấn đề của bạn tôi xin được tư vấn nhưc sau:

  Bố mẹ bạn muốn rút cổ phần khỏi công ty, theo quy định tại Khoản 1 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nghĩa vụ của cổ đông:

  "Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì  cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra".

  Theo đó, bố mẹ bạn không được trực tiếp rút vốn khỏi công ty mà phải tiến hành các phương thức sau để lấy lại phần vốn góp:

  Thứ nhất: chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác ( có thể là người trong hoặc ngoài công ty).

  Thứ hai: yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Việc mua lại phần vốn góp của công ty phải đáp ứng các điều kiện và trình tự sau:

  "Điều 129: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

  1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng."

  Như vậy, trong trường hợp cổ đông phản đối quyết định của công ty về vấn đề tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông mà có yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ thì công ty phải thực hiện việc mua lại cổ phần theo giá thị trường hoặc theo giá được tính trong Điều lệ công ty quy định.

  Nếu không thuộc trường hợp trên mà cổ đông có yêu cầu công ty mua lại cổ phần thì phụ thuộc vào sự thỏa thuận của công ty và cổ đông đó về việc có mua lại cổ phần hay không. Nếu công ty không đồng ý mua lại cổ phần thì cổ đông đó có quyền chuyển nhượng cho người khác.

  Trường hợp cổ đông rút vốn trái quy định của pháp luật thì cổ đông đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

   

  * Trình tự, thủ tục mua lại phần vốn góp có thể tóm tắt qua các bước:

  - Thành viên đủ điều kiện ở khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 nộp đơn yêu cầu mua lại cho công ty;

  - Công ty và thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp thỏa thuận về giá mua lại;

  - Trong trường hợp không thỏa thuận được về giá thì phần vốn mua lại theo giá thị trường hoặc theo nguyên tắc tại Điều lệ quy định;

  - Trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải thành viên.

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi đối với câu hỏi của bạn, hy vọng có thể giúp ích cho bạn.

  Chúc bạn thành công!

  Hoàng Liên

   

   

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #426718   08/06/2016

  Nguacon1990
  Nguacon1990

  Sơ sinh

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:19/11/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn bạn Hoàng Liên đã quan tâm, trả lời thắc mắc giúp mình nhé!

  Trường hợp của gia đình mình ngoài vấn đề kể trên, khi Công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông hàng năm đều không phát thẻ mời bố mẹ mình dự họp đại hội (cả 3 năm tính từ năm nghỉ hưu trí đến hiện tại)

  Như vậy, với lý do đó mình có đủ căn cứ để yêu cầu Công ty mua lại cổ phần không?

   
  Báo quản trị |  
 • #429503   01/07/2016

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn Nguwacon1990,

  Theo luật quy định thì Công ty phải mua lại cổ phần trong trường hợp cổ đông phản đối quyết định của công ty về vấn đề tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông mà có yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ thì công ty phải thực hiện việc mua lại cổ phần theo giá thị trường hoặc theo giá được tính trong Điều lệ công ty quy định.

  Theo điểm a khoản 1 Điều 114 quy định về quyền của cổ đông phổ thông như sau:

  "Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;"

  Theo đó, bạn còn phải căn cứ vào trong điều lệ của công ty quy định cụ thể vấn đề quyền tham dự và phát biểu trong các đại hội cổ đông này như thế nào? để làm căn cứ cho vấn đề trên.

  Ngoài việc yêu cầu công ty mua bạn có thể thực hiện các cách khác như thương lượng với công ty/ cổ đông khác mua lại số cổ phần đó. Hoặc bán lại cho người khác.

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-