DanLuat 2015

RÚT CỔ PHẦN

Chủ đề   RSS   
 • #282011 19/08/2013

  RÚT CỔ PHẦN

  Xin mọi người giải đáp cho tôi tình huống sau:

  Chị gái tôi là cổ đông nắm 15% cổ phần của Công ty Cổ phần A. Vừa qua, công ty A mở cuộc họp cổ đông, theo đó các thành viên đồng ý giải thể công ty. Nay chị tôi muốn biết 15% mà chị tôi góp vốn trước đây vào công ty giờ để tính lại cụ thể nó có giá trị bao nhiêu thì làm cách nào. Chị tôi muốn lấy lại 15% đó thì lấy bằng cách nào?

  Trân trọng!

   
  2521 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #282046   20/08/2013

  luatsungothethem
  luatsungothethem
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/07/2009
  Tổng số bài viết (2006)
  Số điểm: 12771
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 744 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Chị bạn là cổ đông nên chị bạn có toàn quyền của cổ đông như:

  Điều 79. Quyền của cổ đông phổ thông

  1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:

  a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

  b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

  d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật này;

  đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

  e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

  g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty;

  h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Chị bạn có thể thực hiện các quyền của cổ đông để lấy lại tài sản của mình. Bạn có thể vào www.luatdoanhgia.vn để xem thêm các tranh chấp về cổ phần, vốn góp và thành viên doanh nghiệp.

  Trân trọng!

  Luật sư Ngô Thế Thêm - www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn - 098.112.9988 - 0904.779997

  LUẬT DOANH GIA - Nền Tảng Pháp Lý Việt

  Email: luatsungothethem@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatsungothethem vì bài viết hữu ích
  thaottk (20/08/2013)
 • #282118   20/08/2013

  Cảm ơn luatsungothethem!

   
  Báo quản trị |  
 • #282288   21/08/2013

  Nay chị tôi muốn xác định phần giá trị của mình đóng góp trong công ty nên có mời công ty kiểm toán ngoài về kiểm toán nhưng Giám đốc không cho phép. Vậy cho hỏi chị tôi có quyền được yêu cầu kiểm toán tài chính của công ty không ạ? Nếu có, mà Giám đốc không cho phép thì bằng cách nào chị tôi có thể thực hiện quyền của mình?

  Chân thành cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-