Re:Chi phí nhân công thuê ngoài giao khoán theo khối lượng công việc như thế nào thì được tính vào chi phí hợp lý

Chủ đề   RSS   
 • #42409 29/01/2010

  AnhTr

  Sơ sinh

  Sơn La, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Re:Chi phí nhân công thuê ngoài giao khoán theo khối lượng công việc như thế nào thì được tính vào chi phí hợp lý

  Chi phí nhân công thuê ngoài theo hình thức giao khoán khối lượng công việc thì cần có những chứng từ như thế nào để được tính vào chi phí hợp lý
  Cập nhật bởi daonhan ngày 13/03/2010 05:19:57 PM
   
  9567 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #46146   07/03/2010

  LawSoft01
  LawSoft01
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/07/2009
  Tổng số bài viết (175)
  Số điểm: 519
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Thủ tục nhận BHXH một lần: bạn đem theo sổ BHXH và điền mẫu đơn xin lãnh BHXH một lần có tại cơ quan BHXH địa phương nơi người lao động cư trú.
  Trong trường hợp nhận thay thì bạn cần có giấy ủy quyền của người có tên trong sổ BHXH. Giấy ủy quyền này cần có chứng thực của UBND quận, huyện hoặc cơ quan Công chứng của Việt Nam. Thường các cơ quan này sẽ có mẫu sẵn, nếu không, người ủy quyền có thể tự làm nội dung như sau:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

   

  GIẤY ỦY QUYỀN

   

            Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố …………. (Trường hợp việc chứng thực được  thực hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện),

   

  Tôi tên:............................................................................................................

  Sinh ngày:.........................................................................................................

  Chứng minh nhân dân số:..................... cấp ngày..............................................

  tại.....................................................................................................................

  Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)

  Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho: (ghi thông tin về người được ủy quyền, cách ghi như đối với các chủ thể nêu tại phần trên)

  .…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

  các nội dung sau đây: (Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên ủy quyền; thời hạn ủy quyền (nếu có) và các nội dung khác)

   Thay mặt tôi để liên hệ BHXH quận, huyện làm thủ tục nộp hồ sơ, ký thay và nhận trợ cấp BHXH một lần do tôi là người đứng tên theo sổ BHXH số ……..

   Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký cho đến khi công việc ủy quyền được thực hiện xong.

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

   Người ủy quyền

  (ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)


   
  Báo quản trị |