Ranh giới ruộng đất

Chủ đề   RSS   
 • #48607 20/04/2010

  lieunt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/11/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Ranh giới ruộng đất

  Xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi một chuyện như sau:    
  Tôi tên là: Phạm Thị Ánh Minh, sinh năm 1959, hiện ngụ tại ấp 5 - xã Phước Vân - huyện Cần Đước - tỉnh Long An.

  Hôm nay tôi làm đơn này để kính trình lên Quý Ông một việc như sau:

  Nguyên năm 1979, bà ngoại tôi là  Đặng Thị Huế ngụ tại ấp 2 - xã Long Cang - huyện Cần Đước - tỉnh Long An có chia cho mẹ tôi là Phan Thị Thảo, ngụ tại ấp 5 - xã Phước Vân số ruộng là 5.000 m2 , canh tác được khoảng 02 năm mẹ tôi giao lại cho tôi, tôi canh tác được khoảng 03 năm  bà ngoại tôi mất, thì cậu tôi là Phan Văn Hí con ngoại tôi, ép buộc tôi chỉ được canh tác 3.000 m2.

  Đến năm 1993, có đợt đăng ký làm sổ đỏ sử dụng đất tại nhà trưởng ấp thuộc ấp 2 - xã Long Cang, tôi về đăng ký thì bị trưởng ấp chận cửa đuổi tôi về, bắt tôi phải để cho cậu tôi đăng ký, đến khi nhận giấy đỏ thì trên giấy đỏ chỉ có 2.000 m2, cậu tôi giải thích là làm vậy để con cháu khác không phân bì, khiếu nại, gây rối loạn kiến họ. Mặc dù trên giấy đỏ ghi 2.000 m2 nhưng cậu vẫn để cho tôi canh tác 3.000 m2 suốt đời không ai đụng chạm đến.

  Đến năm 2009, tại nhà ông Chín Há có đăng ký lại sổ đỏ, trước khi tôi về đăng ký, thì cậu tôi cùng cán bộ đo đạc đã tự sữa chữa lại ranh giới thửa ruộng của tôi trên bản đồ địa chính, để 2.000 m2 của tôi nằm trùm quanh nhiều gò mã hoang, tôi thắc mắc thì cậu tôi sữa lại ruộng nằm 2/3 khu gò mã hoang, cậu bảo những chổ khác cậu đã sang sổ đỏ cho con ông là thầy giáo Thọ nên không sữa được nữa, bắt buộc tôi phải nhận ranh giới đó, ông lại buộc tôi phải giao lại cho ông 1.000 m2.

  Sau đó, thầy giáo Thọ ra ruộng cặm ranh giới mới, buộc tôi phải canh tác ruộng đất theo đường ranh giới mới, chỉ được canh tác 2.000 m2, mùa vụ đã đến tôi lo canh tác sản xuất nhưng vẫn còn uất ức.

  Đến mùa khô năm nay (năm 2010), tôi mới chuyển quyền sử dụng đất cho con tôi là Hứa Tuyết Ngọc, ngụ ở ấp 5 - xã Phước Vân (gia đình cậu tôi đã biết trước là tôi sẽ chuyển quyền sử dụng đất cho người khác). Đến khi con tôi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, nhìn vào bản đồ in trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôi mới phát hiện bản đồ địa chính tại nhà ông Chín Há, cậu tôi đã cho sữa chữa lại ranh giới ruộng đất trước khi tôi về đăng ký. Tôi cùng con tôi mới đến nhà cậu tôi báo rằng:  cậu dựa vào sổ đỏ bắt tôi giao cho cậu 1.000 m2, thì cậu nên làm theo sổ đỏ cho tôi làm ranh giới ruộng đất đúng theo sổ đỏ, gia đình cậu đồng ý, nhưng sang ngày hôm sau lại không đồng ý.

  Vì vậy, hôm nay tôi làm đơn này trình báo để xin Quý Ông giúp đở như sau:

  Thứ nhất: Năm 1993, trưởng ấp không cho tôi đăng ký sổ đỏ có đúng pháp luật hay không?

  Thứ hai: Cậu tôi cùng cán bộ đo đạc tự sữa chữa ranh giới ruộng đất làm cho tôi không biết vị trí thửa ruộng mình trên bản đồ gốc của địa chính, để bức ép tôi canh tác ruộng đất ở vị khác, việc này pháp luật có cho phép hay không?

  Thứ ba: Tôi canh tác 3.000 m2 đã rất lâu năm, nguồn gốc do bà ngoại tôi chia cho, nay cậu tôi dựa sổ đỏ bắt tôi phải giao lại cho cậu 1.000 m2 thì cậu phải tuân theo sổ đỏ cho tôi lập ranh giới ruộng đất đúng theo bản đồ in trên sổ đỏ.

  Nếu sổ đỏ không có tác dụng thi thì quyết cho tôi tiếp tục canh tác đúng 3.000m2.

  Kính mong sự giúp đở của Quý Ông.

  Xin thành thật biết ơn!

  Phước Vân, ngày ……. tháng ……. năm 2010
  Kính đơn

  Phạm Thị Ánh Minh

   
  3850 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận