DanLuat 2015

Quyết tóan thuế thu nhập cá nhân 2015

Chủ đề   RSS   
 • #416840 26/02/2016

  Quyết tóan thuế thu nhập cá nhân 2015

  Kính gửi : Luật sư

  Tôi dang thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNCN cho to chuc, doanh nghiep chi tra tien luong tien cong nam 2015.

  Tôi đang có một số vướng mắc như sau:

  Giám đốc của tôi từ tháng 01 đến tháng 04/2015 có thu nhập o nơi cũ thu nhập là 130.255.660. từ 01/05/2015 được chuyển đến công ty tôi làm giám đốc. từ tháng 05-> đến nay.

  công ty cũ có quyết toán theo mẫu 09/kk-tncn và đã cấp chứng từ thuế thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2015.

  Vậy từ tháng 05/2015 đến tháng 12/2015. Tôi phải quyết toán thuế tncn cho sếp như thế nào.

  Xin tư vấn giúp

  mail : tochuc@dongkhanhhotel.com.

  Chân thành cảm on!.

   

   
  4229 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-