Quyết định thi hành án phạt tù đối với người đang trong cơ sở cai nghiện

Chủ đề   RSS   
 • #517708 03/05/2019

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Quyết định thi hành án phạt tù đối với người đang trong cơ sở cai nghiện

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 221/2013/NĐ-CP về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có đề cập tới:

  "Điều 20. Tạm thời đưa học viên ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
   

  1. Theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định tạm thời đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc để tham gia tố tụng trong các vụ án có liên quan đến người đó. Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự là các cơ quan được quy định tại Khoản 1 Điều 33 Bộ luật tố tụng hình sự."

  Như vậy, người đang chấp hành cai nghiện bắt buộc không thể tự nguyện đến chấp hành án theo quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án hình sự thực hiện việc đưa người cai nghiện ra khỏi cơ sở đồng thời có văn bản với cơ sở cai nghiện. Khi đưa người đang chấp hành cai nghiện tại trung tâm ra khỏi trung tâm thì cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản gửi Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc trước khi đưa người đang chấp hành quyết định ra khỏi cơ sở. Văn bản yêu cầu phải có các nội dung chủ yếu sau: họ tên học viên, lý do và thời gian đưa học viên ra khỏi cơ sở.

   

   
  1498 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận