Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ

Chủ đề   RSS   
 • #209660 27/08/2012

  donghungthuan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ

   

  Quyết định số4190/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Căn cứ Nghị định số63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số7751/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 8 năm 2012; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Tờ trình số6225/TTr-KSTTHC ngày 13 tháng 8 năm 2012,  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Tải về: QĐ4190_hanhchinh.vnhttp://up.hanhchinh.com.vn/data/QD4190_hanhchinh.vn.doc

  http://hanhchinh.com.vn - Sinh viên Hành chính

   
  4327 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận