Quyết định 467a/QĐ-BGTVT bãi bỏ 06 TTHC thuộc lĩnh vực đăng kiểm

Chủ đề   RSS   
 • #487999 27/03/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 68 lần


  Quyết định 467a/QĐ-BGTVT bãi bỏ 06 TTHC thuộc lĩnh vực đăng kiểm

  Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định 467a/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Cụ thể, Quyết định bãi bỏ 06 thủ tục hành chính sau đây:
   
  - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở chế tạo, kiểu sản phẩm thiết bị áp lực giao thông vận tải.
   
  - Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở chế tạo, kiểu sản phẩm thiết bị áp lực giao thông vận tải.
   
  - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở thử nghiệm.
   
  - Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận thử nghiệm.
   
  - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận thợ hàn, giám sát viên hàn, nhân viên kiểm tra bằng các phương pháp DT, NDT.
   
  - Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận thợ hàn, giám sát viên hàn, nhân viên kiểm tra bằng các phương pháp DT, NDT.
   
  06 thủ tục bị bãi bỏ nói trên đều được thực hiện bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và bị bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BGTVT ngày 26/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển.
   
  Quyết định 467a/QĐ-BGTVT được ban hành vào ngày 8/3/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2018.
   
   
  1406 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận