Quyết định 31/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng

Chủ đề   RSS   
 • #204064 28/07/2012

  daonhan
  Top 500
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2008
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 11952
  Cảm ơn: 526
  Được cảm ơn 674 lần


  Web

  Quyết định 31/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng

  Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Công ước của LHQ về chống tham nhũng.

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số  31/2012/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

  Quyết định 31/2012 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm .

  Download toàn văn Quyết định 31 tại đây:

  Quyết định 31/2012 về Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

   
  7243 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #276712   20/07/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2765)
  Số điểm: 31716
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1112 lần


  Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, ngày 26/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.
   
   
  Công ước này đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phê chuẩn ngày 30/6/2009, thông qua Quyết định số 950/2009/ QĐ - CTN
   
  Theo đó, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc TW, các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Công ước về các nội dung sau: Tuyên truyền, phổ biến về Công ước; Rà soát và hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện Công ước; Tương trợ tư pháp trong khuôn khổ Công ước; Trao đổi thông tin liên quan đến Công ước; Hỗ trợ kỹ thuật, tham gia cơ chế đánh giá việc thực hiện Công ước; Tổ chức và tham gia các hội nghị, thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan đến Công ước.
   
  Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động thực thi Quy chế này; đề xuất thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác nhằm thực thi Công ước và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Công ước trên phạm vi cả nước.
   
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2012.
   
   
  Báo quản trị |