Quyết định 1681/QĐ-TTg về phòng Nâng cao năng lực phát hiện, Điều tra, kịp thời chống oan sai và đảm bảo bồi thường trong tố tụng hình sự.

Chủ đề   RSS   
 • #435421 07/09/2016

  Quyết định 1681/QĐ-TTg về phòng Nâng cao năng lực phát hiện, Điều tra, kịp thời chống oan sai và đảm bảo bồi thường trong tố tụng hình sự.

                            

  Quyết định số 1681/QĐ-TTg được ban hành kèm với chương trình thực hiện nghị quyết số 96/2015/QH2013 của quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai và đảm bảo bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có hiệu lực từ ngày 30 tháng 8 năm 2016.

  Theo đó nhằm không bỏ lọt tội phạm, không xảy ra oan sai và đảm bảo bồi thường bồi thường cho người bị thiệt hại theo đúng pháp luật cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

  1. Nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, khám phá kịp thời các loại tội phạm.
  2. Tiếp nhận, điều tra các vụ án mà hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao huỷ bản án có hiệu lực pháp luật kết án bị cáo hình phạt chung thân hoặc tử hình điều tra lại, giải quyết khẩn trương các vụ án đã quá thời hạn luật định, minh oan và phối hợp bồi thường kịp thời cho người bị thiệt hại.
  3. Thực hiện nghiêm thủ tục tố tụng theo luật định; khắc phục tình trạng bỏ lọt tội phạm, đảm bảo không xảy ra oan sai.
  4.  Phân loại vụ án, chấn chỉnh việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án không đúng pháp luật,lịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo.
  5. Tăng cường công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sớm hoàn thiện, ban hành quy chuẩn giám định.
  6. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc đề suất sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự và xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, để xảy ra bức cung, nhục hình.

   Cùng với đó nghị quyết cũng chỉ rõ giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đặt ra, phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành đơn vị có liên quan, trong đó bộ công an là lực lượng lòng cốt để thực hiện được mục đích của quyết định.

   
  2700 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận