Quyết định 1016/QĐ-TTg: Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương NSNN

Chủ đề   RSS   
 • #499657 15/08/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (726)
  Số điểm: 26655
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 867 lần


  Quyết định 1016/QĐ-TTg: Phê duyệt biên chế công chức hưởng lương NSNN

  Ngày 14/8/2018 thủ tướng chính phủ ban hành quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương NSNN của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

  1. Theo đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 258.163 biên chế, trong đó:

  a. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 105.189 biên chế

  b. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND  cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế.

  c. Các cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài: 1068 biên chế

  2. Biên chế công chức dự phòng: 749 biên chế

  3. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế

  Cụ thể được đưa ra tại Phụ lục ban hành kèm Quyết định như sau:

  Phụ lục I

  BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ,

  CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH PHỦ,

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THÀNH LẬP MÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

   

  Phụ lục II

  BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

  Xem chi tiết tại file đính kèm

   
  1051 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận