DanLuat 2015

Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia trực tiếp kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #190940 02/06/2012

  Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham gia trực tiếp kinh doanh

  Chào diễn đàn!
  Tôi có việc cần hỏi như sau, rất mong được mọi đóng góp ý kiến.
  Công ty tôi là công ty cổ phần được gốp vốn bởi 3 người, tối giả sử 1 người tên A, 1 người tên B và 1 người tên C.
  A đóng 25% cổ phần và được bổ nhiệm làm giám đôc
  B đóng 25% cồ phần và được bổ nhiệm là phó giám đốc
  C dóng 50% cổ phần và chỉ là nhân viên kinh doanh.
  Có 2 vấn đề mà tôi cần hỏi như sau:
  1, Nếu lợi tức được chia không phụ thuộc vào cổ phần góp vốn (nghĩa là  được chia đều cho các cố đônng ) thì lương của A, B, C được tính hoặc nên tính như thế nào?
  2, Nếu lợi tức được tính theo tỷ lệ cồ phần gọp vốn thì lương của A, B C được tính hoặc nên tính như thế nào?
  3, Quyên và trách nhiệm của mỗi người ?
  Rất mong nhận được đóng gọp ý kiến của mọi người.
  Trân trọng cảm ơn!
   
  5126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #190945   03/06/2012

  leanhthu
  leanhthu
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 17971
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1122 lần
  Lawyer

              Chào bạn! Trường hợp của bạ tôi tư vấn như sau:
             Việc Công ty bạn tiến hành chia lợi tức cổ phần như trên hay còn gọi là cổ tức thi bạn cần căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật doanh nghiệp 2005 dưới đây

              Điều 93. Trả cổ tức

  1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

  2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

  Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.

  Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó.

  3. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

  4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.
              Bạn cần xem lại Điều lệ công ty bạn quy định về việc chia cổ tức dựa trên căn cứ nào?
            Có chia cổ tức theo tỉ lệ góp vỗn như: A đóng 25% cổ phần và được bổ nhiệm làm giám đốc; B đóng 25% cồ phần và được bổ nhiệm là phó giám đốc; C đóng 50% cổ phần và chỉ là nhân viên kinh doanh? Hay chia cổ tức không phụ thuộc vào tỉ lệ góp vốn?

   


             

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty TNHH Thành Thái và Cộng sự

  Trụ sở: Phòng 1105, Tòa nhà 15T, Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
 • #190999   03/06/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6832)
  Số điểm: 77778
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3728 lần


  Chào bạn nvhung17!

  - Trả lương cho Giám đốc, phó Giám đốc, nhân viên kinh doanh theo thỏa thuận tại hợp đồng lao động, khoản này không phụ thuộc Cty có lợi tức hay là không, cũng chẳng lấy từ lợi tức.

  - Lợi tức nếu có (sau khi trừ toàn bộ chi phí, tiền lương, thuế, trích lập các quỹ, ......) chia theo quy định tại Điều lệ hoặc các ông cộm cán tự thỏa thuận.

  * Các ổng thích chia đều thì chia đều.
  * Không thích chia đều thì chia theo tỷ lệ vốn góp, A = B = 25%, C = 50% lợi nhuận.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-