Quyền quản lý và sử dụng vốn vay của Công ty CP như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #4495 29/01/2010

  baophutho

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/12/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 660
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyền quản lý và sử dụng vốn vay của Công ty CP như thế nào?

  Xin chào LS Lê Nga,

  Công ty chúng tôi đang gặp mắc miu trong vân đề quản lý và sử dụng vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. Là một cty CP 100% Vốn điều lệ là của CĐ cá nhân.

  Khi thực hiện dự án về BVMT và VSATTP Công ty tôi đựơc vay tối đa 70% vốn đầu tư hạng mục xây dựng nhà xưởng và mua sắm thiết bị từ Quỹ ĐTPT Thành phố với lãi suất thấp và trả dần trong 10 năm.

  Nhưng Quỹ yêu cầu Công ty phải quản lý và sử dụng vốn vay như quản lý và sử dụng vốn nhà nước.

  Vậy xin LS cho biết yêu cầu của Quỹ có phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành không?
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 09:58:00 AM
   
  8701 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #44501   09/02/2010

  honghavrex
  honghavrex

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/01/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giấy phép EPE

  Xin Luật sư

  Cho biết giấy phép của doanh nghiệp có điều kiện EPE là gì? doanh nghiệp nào được hưởng điều kiện đó?

   

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 09:58:48 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #44502   09/02/2010

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Đó là doanh nghiệp chế xuất.

  Các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp hoạt động theo hình thức này được quy định rất rõ tại Thông tu số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Bạn có thể tìm đọc.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 09:59:09 AM

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  
 • #44788   01/02/2010

  lengalawyer
  lengalawyer
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (231)
  Số điểm: 1454
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 34 lần


  Về vấn đề bạn quan tâm, xin được có một số ý kiến tư vấn như sau:

  Thông tư #548dd4;">70/2005/TT-BTC#548dd4;"> Hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ đầu tư và phát triển thành phố Hà Nội quy định “Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội. Quỹ được thành lập để tiếp nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước; huy động các nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển, cho vay hỗ trợ các dự án và chương trình mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội”.

  Theo đó thì, Quỹ đầu tư và phát triển thành phố Hà Nội là một tổ chức tài chính Nhà nước. Do vậy, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn này cũng phải được thực hiện như quản lý và sử dụng vốn Nhà nước.

  Xin trích dẫn phần xác định nguồn vốn của Quỹ để bạn tiện tham khảo:

  “1. Vốn hoạt động

  Vốn hoạt động của Quỹ bao gồm vốn điều lệ và vốn huy động.

  1.1. Vốn điều lệ của Quỹ khi thành lập là 1.000 (một nghìn) tỷ đồng Việt Nam, được hình thành từ các nguồn sau:

  a) Tiếp nhận vốn điều lệ hiện có của Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội;

  b) Ngân sách Thành phố Hà Nội cấp ngoài phần đã cân đối để thực hiện dự toán chi được giao hàng năm;

  c) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

  d) Tiền đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hình thành vốn điều lệ.

  Việc thay đổi vốn điều lệ của Quỹ do UBND Thành phố Hà Nội quyết định trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  1.2. Vốn huy động: Quỹ được huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

  a) Vay trực tiếp từ tổ chức, cá nhân;

  b) Phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ;

  c) Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

  Trong hai năm đầu kể từ ngày Quỹ chính thức đi vào hoạt động, để đảm bảo an toàn vốn, tổng vốn huy động không quá 01 (một) lần vốn điều lệ thực có; trường hợp cần thiết, Quỹ báo cáo Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giới hạn huy động vốn của Quỹ.

  2. Vốn nhận uỷ thác quản lý

  2.1. Quỹ được nhận uỷ thác đầu tư, cho vay, thu hồi nợ; nhận uỷ thác cấp phát vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ: Ngân sách Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng nhận uỷ thác giữa Quỹ với tổ chức, cá nhân uỷ thác.

  2.2. Các nguồn vốn Quỹ nhận uỷ thác quản lý nêu tại điểm 2.1 mục này không tính vào vốn hoạt động của Quỹ”.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 22/09/2010 10:03:00 AM

  Luật sư LÊ NGA

  Mobile: 0915.939.333

  Email: lengalawyer@gmail.com

  ---------

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

  TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

  TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

  ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư LÊ NGA

Mobile: 0915.939.333

Email: lengalawyer@gmail.com

---------

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

TƯ VẤN/GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHÁC 

ĐẠI DIỆN/TRANH TỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG