quyền lợi khi bị thu hồi đất

Chủ đề   RSS   
 • #299763 27/11/2013

  suongheo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2011
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 405
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  quyền lợi khi bị thu hồi đất

  Hộ gia đình ông A năm 2004 được UBND huyện cấp đất ở, diện tích là 200m2 sát đường quốc lộ. Việc giao đất tại thực địa được thực hiện bởi UBND xã nhưng không có giấy tờ thể hiện mốc giới cách mép đường là bao nhiêu. Hiện nay đo tới sát mép đường vẫn là 200m2. năm 2008 UBND huyện tiến hành thu hồi 30m2 đất để mở rộng đường nhưng không bồi thường, không có quyết định thu hồi đất vì cho rằng phần đất bị thu hồi nằm trong hành lang an toàn giao thôg.

  Từ tình huống trên, mn có thể giúp mình tư vấn như thế nào cho ông A về quyền lợi mà ông được hưởng được không? Đang cực rối và cần trợ giúp của mn :((

   
  3345 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #299875   28/11/2013

  legalconsult
  legalconsult
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2012
  Tổng số bài viết (421)
  Số điểm: 3183
  Cảm ơn: 57
  Được cảm ơn 255 lần


  Chào bạn,

  Bạn tham khảo theo quy định tại Điều 15 15/VBHN-BGTVT

  Điều 15. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ4

  Hành lang an toàn đường bộ là dải đất đọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:

  Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:

  a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;

  b) 13 mét đối với đường cấp III;

  c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;

  d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

  2. Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Đối với đường cao tốc ngoài đô thị:

  a) 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên;

  b) 20 mét, tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và hầm;

  c) Trường hợp đường cao tốc có đường bên, căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác định hành lang an toàn theo Khoản 1 Điều này nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành lang an toàn được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

  4. Đối với đường cao tốc trong đô thị:

  a) Không nhỏ hơn 10 mét tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với hầm và cầu cạn;

  b) Là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hầm và cầu cạn có đường bên và đường cao tốc có đường bên;

  c) Từ mép ngoài của mặt đường đến chỉ giới đường đỏ, nhưng không nhỏ hơn 10 mét đối với đường cao tốc không có đường bên.

  5. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang an toàn đường sắt thì phân định ranh giới quản lý theo nguyên tắc ưu tiên bố trí hành lang an toàn cho đường sắt, nhưng ranh giới hành lang an toàn dành cho đường sắt không được chồng lên công trình đường bộ.

  Trường hợp đường bộ, đường sắt liền kề và chung nhau rãnh dọc thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nên đường cao hơn, nếu cao độ bằng nhau thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía đường sắt.

  6. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ đường thủy nội địa thì ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên.

  7. Xử lý hành lang an toàn đường cao tốc đã được xác định theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

  a) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phạm vi hành lang an toàn giữ nguyên theo phạm vi đã được phê duyệt;

  b) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án phê duyệt lại hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại phạm vi hành lang an theo quy định tại Nghị định này.

  Do đó, căn cứ vào việc phân loại đường để xác định hành lang an toàn giao thông. Nếu thuộc hành lang này thì mình nghĩ không được bồi thường. Bạn tham khảo nhé, mình không có thời gian để tìm hiểu sâu được.

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |