QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN???

Chủ đề   RSS   
 • #286564 16/09/2013

  nguyenvubao1

  Mầm

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:07/01/2010
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 899
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN???

  Theo quy định tại Điều 12 của Luật Khiếu nại năm 2011 thì:

  Người khiếu nại có các quyền sau đây:

  Tự mình khiếu nại.

  Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

  Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

  Như vậy: thực hiện việc khiếu nại ở đây được hiểu như thế nào. Người được ủy quyền có quyền đứng đơn, ký tên trong đơn khiếu nại, tố cáo hay không, hay chỉ là đại diện tham gia giải quyết, còn đứng đơn, ký tên trong đơn khiếu nại, tố cáo thì người ủy quyền phải ký tên? Tôi đang boăn khoăn về vấn đề này, vì không có văn bản cụ thể, rất mong nhận được nhiều quan điểm đóng góp của quý anh, chị em. Tuy nhiên theo tôi được biết trong ngành Tòa án thì trong đơn Khởi kiện bắt buộc người khởi kiện phải ký tên trong đơn khởi kiện, có nghĩa là Tòa án chỉ chấp nhận ủy quyền tham gia tố tụng chứ Tòa án không chấp nhận người được ủy quyền đứng đơn, ký tên trong khởi kiện (tuy nhiên cũng không thấy văn bản cụ thể chỉ biết là Tòa án làm như thế).

  Rất mong nhận được nhiều ý kiến bình luận cho chủ đề này.

  Trân trọng./.

  Ai cũng muốn chân lý đứng về phía mình, không ai chịu đứng về phía chân lý@@@./.

   
  19678 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #286577   17/09/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 226 lần


  chào bạn !

  Theo tôi thì khi có ủy quyền "thực hiện việc khiếu nại" thì người khiếu nại được thực hiện tất cả các quyền của người khiếu nại; ngoại trừ 2 việc : Ký đơn khiếu nại và nhận các văn bản giải quyết khiếu nại.

  Không được ký đơn khiếu nại vì :

  -Điu 2. Gii thích t ng

  Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp ca mình.

  2. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thc hin quyn khiếu ni.

  Điu 8. Hình thc khiếu ni

  2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu ni ký tên hoc đim ch.

  5. Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đi din phi là mt trong nhng người khiếu ni, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.

  Như vậy, người khiếu nại phải là người có quyền và lợi ích bị xâm phạm; Người được ủy quyền phải là một trong những người  khiếu nại. 

  Luật khiếu nại còn cho phép người đại diện là luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý

  Không được nhận quyêt định giải quyết khiếu nại vì  : giấy UQ không ghi rỏ được nhận.

  Trân trọng !.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngocloan1990 vì bài viết hữu ích
  minhpham1995 (24/11/2017)
 • #475772   24/11/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 4543
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 105 lần


  Cho mình hỏi là trong trường hợp mà người khiếu nại ủy quyền cho người khác là nhân viên pháp lý thì người đó có được quyền khiếu nại hay không. Theo mình biết thì chỉ là người trong gia đình như anh, chị, em và con mới được đại diện ủy quyền đứng tên khiếu nại. Như vậy, nhân viên pháp lý không có tư cách luật sư có được thực hiện quyền này không. Vì trong các trường hợp nhờ người ủy quyền đứng tên dưới tư cách bị đơn thì người đó sẽ được quyền lập và kí tên trên các giấy tờ đó luôn.

   
  Báo quản trị |  
 • #475810   24/11/2017

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1039)
  Số điểm: 8084
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 152 lần


   Mình cũng có trường hợp muốn thắc mắc bạn có nêu "Quyền của người được ủy quyền" nhưng mình thấy việc "ủy quyền"  là sai có đúng không? có hai hình thức dại diện là theo pháp luật và theo ủy quyền mà như luật có nêu "Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;" thì chỉ chấp nhận hình thức đại diện theo pháp luật chứ không chấp nhận hình thức ủy quyền. cách hiểu của mình có đúng không?

   
  Báo quản trị |  
 • #480685   30/12/2017

  tieukhanh95
  tieukhanh95
  Top 100
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 99 lần


  Tại các Điều 562, Điều 565 và Điều 566 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hợp đồng uỷ quyền, quyền và nghĩa vụ của bên được uỷ quyền như sau:

  Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

  Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Điều 565. Nghĩa vụ của bên được ủy quyền

  1. Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên ủy quyền về việc thực hiện công việc đó.

  2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền.

  3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền.

  4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc ủy quyền.

  5. Giao lại cho bên ủy quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

  6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.

  Điều 566. Quyền của bên được ủy quyền

  1. Yêu cầu bên ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc ủy quyền.

  2. Được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền; hưởng thù lao, nếu có thỏa thuận.

   

   
  Báo quản trị |