Quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật!

Chủ đề   RSS   
  • #219887 14/10/2012

    Quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật!

    Cục thuế có quyền được ban hành văn bản quy phạm pháp luật không? vì sao?

     
    4060 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận