Quy trình, thủ tục xin giải thể doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #469318 30/09/2017

  willlison1012

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 4 lần


  Quy trình, thủ tục xin giải thể doanh nghiệp

  Chào LS;

  Hiện công ty mình do không có nhu cầu hoạt động nữa nên muốn tiến hành giải thể doanh nghiệp. Lĩnh vực kinh doanh thiết kế phần mềm.

  Công ty mình có 1 chi nhánh và đang tiến hành thanh lý trả mặt bằng chi nhánh, và tiến hành chấm dứt hoạt động của chi nhánh với cơ quan đăng ký kinh doanh, đòng thời thanh toán các khoản nợ thuế, BHXH,thanh lý tài sản,...

  Xin LS cho mình biết các quy trình thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp cụ thể như thế nào? Thủ tục về các khoản nợ thuế, BHXH,...sau khi hoàn tất mới được phép nộp hồ sơ cho Sở KH- ĐT hay có thể nộpp hồ sơ để tiến hành song song cùng lúc được không?

  Mong LS tư vấn. Chân thành cám ơn

  WILLISON

   
  10461 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn willlison1012 vì bài viết hữu ích
  hongphuong1993 (24/10/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #469553   02/10/2017
  Được đánh dấu trả lời

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1145 lần


  Chào bạn! Trường hợp trên tôi Luật sư Lê Thư tư vấn cho bạn như sau:

  Trước tiên khi bạn tiến hành thủ tục giải thể bạn cần tiến hành chấm dứt các hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Theo quy định tại Điều 206 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  I. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

  Điều 206. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

  1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  2. Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm:

  a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  d) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

  đ) Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

  3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

  4. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

  5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh quy định tại khoản 2 Điều này, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

   

  Chiếu theo quy định viện dẫn trên trường hợp của doanh nghiệp bạn cần tiến hành các thủ tục thanh toán các khoản nợ thuế, nợ lương, bảo hiểm xã hội, nợ các tổ chức tín dụng, các cá nhân, hợp đồng mua bán hàng hóa khác của chi nhánh. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục đóng mã số thuế và xác nhận không nợ các nghĩa cụ tài chính đối với nhà nước và chi nhánh hoàn thiện hồ sơ đăng ký giải thể chi nhánh nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của Chi nhánh.

  II. HỒ SƠ CHỐT SỔ BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

   

  Theo quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động quy định như sau:

   

  “Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

  Trình tự thủ tục nộp hồ sơ

  Căn cứ Phiếu giao nhận hồ sơ 301/…/SO, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  +) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS;

  +) Sổ BHXH (mẫu sổ cũ, 01 sổ/người) hoặc tờ bìa sổ BHXH (sổ mẫu mới, 01 tờ bìa/người);

  +) Các tờ rời sổ (nếu có);

  +) Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có).

  III. HỒ SƠ ĐÓNG MÃ SÔ THUẾ 

  1.1. Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần/Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  1.2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần/Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

  + Quyết định của Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên;

  1.3. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

  1.4. Văn bản đề nghị đóng hiệu lực mã số thuế

  1.5. Văn bản cam kết không nợ lương, bảo hiểm xã hội

  1.6. Văn bản cam kết đóng tài khoản ngân hàng

  1.7. Các giấy tờ khác

  III. HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

  Theo Quy định tại Điều 202, 2004 quy định cụ thể trình tự thủ tục, hồ sơ, cách thức tiến hành việc giải thể doanh nghiệp như sau:

  Điều 202. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Việc giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 201 của Luật này được thực hiện theo quy định sau đây:

  1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  b) Lý do giải thể;

  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  2. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

  Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  4. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

  5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  b) Nợ thuế;

  c) Các khoản nợ khác.

  6. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

  7. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  8. Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  9. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.

  Điều 204. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

  1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:

  a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

  b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

  c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

  d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

  3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp!!!

  Trân trọng!

   

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (03/10/2017)
 • #469648   03/10/2017

  willlison1012
  willlison1012

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 4 lần


  Chân thành cám ơn sư tư vấn của LS;

   

  WILLISON

   
  Báo quản trị |  
 • #469785   04/10/2017

  willlison1012
  willlison1012

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 4 lần


  Sẵn tiện xin phép LS cho mình hỏi về thủ tục và quy trình làm Hồ sơ Xin chấm dứt hiệu lực của Mã số Thuế cũng như quy trình Trả dấu cho Cơ Quan Công An được không ạ?

  Xin chân thành cám ơn sự tư vấn của LS.

  WILLISON

   
  Báo quản trị |  
 • #469908   05/10/2017

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1145 lần


  Chào bạn! 

  Trình tự thủ tục xin chấm dứt hiệu lực của mã số thuế mình đã tư vấn cho bạn ở trên mình có thể trao đổi bạn như sau:

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Biên bản Họp/Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phẩn hoặc trách nhiệm hữu hạn

  Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

  Cam kết không nợ lương bảo hiểm người lao động

  Cam kết hoặc hồ sơ đóng tài khoản ngân hàng

  Cam kết không nợ các tổ chức tín dụng, nợ cá nhân

  Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Các văn bản giấy tờ khác...

  Hồ sơ trả dấu Công an

  Biên bản/ Quyết định về việc trả dấu

  Thông báo về việc giải thể

  Công văn phòng đăng ký kinh doanh về việc yêu cầu trả dấu

  Công văn về việc trả dấu 

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (10/10/2017)
 • #469978   06/10/2017

  luatvichanly
  luatvichanly
  Top 100
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 3445
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 115 lần


  Chào bạn, xin tư vấn cho bạn như sau:

  1.Thành phần hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, bao gồm:

  - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh theo Phụ lục II-22, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

  - Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm: Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1TV, của Hội đồng thành viên đối với Công ty Cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty Hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

  - Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

  - Giấy sng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

  - Con dấu chi nhánh ( Nếu có );

  - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ( Trường hợp chi nhánh , văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

   

  2.Nộp hồ sơ

  2.1. Trình tự thực hiện:

  - Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh;

  - Doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

   

  2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  2.3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatvichanly vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (10/10/2017)
 • #470216   10/10/2017

  willlison1012
  willlison1012

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2017
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 4 lần


  Chân thành cảm ơn các LS vì sự nhiệt tình :)

  Về phần xử lý các tài sản cố định, phía doanh nghiệp có nhất thiết phải thanh lý hết các tài sản cố định này (bao gồm bàn ghế, máy tính, server,...) mới có thể tiến hành thủ tục được không?

  mong các LS tư vấn

  WILLISON

   
  Báo quản trị |  
 • #470229   10/10/2017

  leanhthu
  leanhthu
  Top 50
  Male
  Lớp 12

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2008
  Tổng số bài viết (1840)
  Số điểm: 18030
  Cảm ơn: 654
  Được cảm ơn 1145 lần


  Chào bạn! Thực ra những tài sản cố định này không nhất thiết phải phải thanh lý hết. Bạn chỉ cần lưu ý tài sản của công ty đủ để đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ của công ty như nợ lương, bảo hiểm xã hội, nợ thuế, nợ các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng kinh tế, các tổ chức khác. Thì những tài sản cố định khác bạn không nhất thiết phải làm thủ tục thanh lý nhé?

  Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

  Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

  Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

  Trân trọng!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn leanhthu vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (10/10/2017)
 • #472040   24/10/2017

  hongphuong1993
  hongphuong1993
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2016
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 3270
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 107 lần


  Chào bạn,

  Đối với vấn đề giải thể doanh nghiệp, bạn cần nêu ra chính xác doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình nào, là công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn hay hợp danh... Tùy vào từng loại hình sẽ có thành phần hồ sơ thực hiện khác nhau. 

  Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo thủ tục và thành phần hồ sơ giải thể ở đây để biết thêm chi tiết nhé:

   

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Để được giải đáp mọi thắc mắc vui lòng liên hệ, LS. Lê Văn Thư - SĐT: 0977184216 ; Công ty Luật TNHH Thành Thái

Trụ sở: Tổ 13, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Tel: SĐT 0977184216, Email: luatthanhthai@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/luatthanhthai.vn/; skype: leanhthu307

Trân trọng!