Quy trình mua bán đất giữa cá nhân với cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #538602 10/02/2020

  Quy trình mua bán đất giữa cá nhân với cá nhân

  Quy trình tiến hành hoạt độnh mua bán đất giữa cá nhân với cá nhân:

  Bước 1: Các bên cần thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trường hợp một trong các bên tổ chức kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc công chứng hợp đồng căn cứ khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.

  Hồ sơ yếu cầu công chứng, chứng thực gồm:

   + Đơn yêu cầu công chứng, chứng thực;

   + Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ

   + Chứng nhận QSDĐ; hộ khẩu;

   + CMND của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

  Tùy trường hợp, bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng là người độc thân thì còn có thể thêm Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  Bước 2: Bên nhận chuyển nhượng ra Văn phòng đăng kí đất đai tại địa phương có đất để làm thủ tục đăng ký:

  Hồ sơ gồm có:

  a.   Đơn đăng kí biến động đất đai, tài sảm gắn liền với đất theo Mẫu số 09/Đk;

  b.   Hợp đồng chuyển nhượng;

  c.   Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  d.   Văn bản chấp nhận của cơ quan nhà nuiwsc có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

  Cơ quan đáng kí đất đai sẽ ra thông báo về nghĩa vụ thếu ( thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng, lệ phí trước bạ đối với người nhận chuyển nhượng)

  Bước 3: Các bên ra kho bạc để thực hiện nghĩa vụ tài chính, mang biên lai về nộp lại cho văn phòng đăng kí đất đai để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, sang tên.

   

   
  1234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận