Quy trình mới trong xử lý cuộc đình công không đúng thủ tục

Chủ đề   RSS   
 • #534997 13/12/2019

  Quy trình mới trong xử lý cuộc đình công không đúng thủ tục

  Đình công là sự ngừng việc tạm thời của người lao động để nhằm đạt được yêu cầu trong giải quyết tranh chấp lao động. Theo quy định của pháp luật, đình công phải thực hiện theo quy định trình tự thủ tục. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, đình công diễn ra tự phát và không báo trước, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Để xử lý đình công không đúng trình tự thủ tục theo quy định tại Điều 222 Bộ luật lao động 2012, được hướng dẫn bởi Điều 35 nghị định 05/2015/NĐ-CP. có 5 bước:

  Người sử dụng lao động báo lên chính quyền cấp huyện hoặc công đoàn khu công nghiệp.

  Chủ tịch huyện chỉ đạo phòng lao động thương binh xã điều tra trong thời hạn 24 giờ.

  Sau khi nhận được báo cáo của phòng lao động, chủ tịch huyện báo cáo cho chủ tịch tỉnh trong thời hạn 12h.

  Chủ tịch tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công trái thủ tục trong thời hạn 12h.

  Chủ tịch huyện chỉ đạo phòng lao động đến hỗ trợ trong thời hạn 12h.

  Tổng cộng theo quy trình này để xử lý việc đình công cần tối đa 2 ngày rưỡi. Đây là một thời gian khá dài và thực sự không cần thiết bởi vì thông thường người lao động đình công tự phát chỉ vì muốn có được sự trợ giúp từ chính quyền. Xuất phát từ thực tiễn đó, Bộ luật lao động 2019 đã thay đổi thủ tục. Theo quy định tại Điều 211 Bộ luật lao động 2019:

  Điều 211. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

  Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo về cuộc đình công không tuân theo quy định tại các điều 200, 201 và 202 của Bộ luật này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, chỉ đạo cơ quan chuyên môn về lao động phối hợp với công đoàn cùng cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và đại diện ban lãnh đạo tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để nghe ý kiến, hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại bình thường.

  Theo quy định mới, chỉ cần tối đa 12h để giải quyết một cuộc đình công trái thủ tục, hơn nữa, người chủ trì là chủ tịch uỷ ban huyện chứ không phải là phòng lao động, giúp cho việc giải quyết được dễ dàng hơn.

   
  2222 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận