DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

QUY TRÌNH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC

Trường Phổ Thông Cơ Sở Tĩnh Hải

Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2013-2014

Thực hiện Thông tư Số: 55/2011/TT-BGDBGDĐT, ngày 22 tháng 11 năm 2011 ban hành kèm theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban đại diện CMHS trường THCS Tĩnh Hải (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

I. Hội nghị lần thứ nhất

Chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp đầu năm

Ngày 12/10/2013 Ban giám hiệu, Ban đại diện CMHS trường và Đại diện CMHS các lớp tổ chức Họp bàn phương hướng, nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch cho cuộc họp đầu năm với các nội dung như sau:
1. Phần I - Họp chung
Đại diện Ban giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường, đánh giá kết quả năm học 2012-2013. Báo cáo kế hoạch, xây dựng các mục tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học tới, đồng thời thông báo các khoản tiền thu theo Văn bản Pháp luật ngành giáo dục quy định cho năm học 2013-2014.
Hội nghị nhất trí 100% với đánh giá kết quả năm học 2012-2013, phương hướng năm học 2013-2014 của Ban giám hiệu nhà trường đề ra và các khoản thu theo quy định của ngành giáo dục.

2. Phần II - Họp đại diện CMHS toàn trường
a) Ban đại diện CMHS trường nhiệm kỳ 2012-2013 gồm có:
- Trưởng ban đại diện CMHS trường làm Chủ tọa hội nghị.
- Phó trưởng ban đại diện CMHS trường.

- Thành viên đại diện CMHS trường được cử làmThư ký hội nghị.

b) Thành phần họp bàn kế hoạch hoạt động năm học 2013-2014 có chín đại diện ở chín lớp gồm:

- Ứng viên đại diện CMHS lớp 6A; 6B; 6C.

- Đại diện CMHS lớp 7A; 7B.

- Đại diện CMHS lớp 8A; 8B.

- Đại diện CMHS lớp 9A; 9B.

Ban đại diện CMHS trường báo cáo tình hình hoạt động, quyết toán thu, chi năm học 2012-2013 và phát tài liệu để thảo luận: Quy chế số 01/QC-CMHS ngày 12/9/2013, định hướng hoạt động và khoản đóng góp tự nguyện. Kết thúc Hội nghị 100% ý kiến tán thành với quy chế, các định hướng hoạt động và dự trù khoản đóng góp tự nguyện (có bản chi tiết về thu chi, dự trù căn cứ các số liệu năm học trước) làm cơ sở thảo luận cho hội nghị CMHS toàn trường tổ chức ngày 14/10/2013.

II. Hội nghị lần thứ 2

Họp cha mẹ học sinh toàn trường đầu năm học 2013-2014

- Sau phần làm việc của giáo viên chủ nhiệm về kết quả học tập, định hướng công tác giảng dạy trong thời gian tới và thông báo các khoản thu bắt buộc theo Văn bản Pháp luật ngành giáo dục quy định. Tiếp đó vị đại diện CMHS lớp, báo cáo tình hình sử dụng kinh phí năm học 2012-2013 đồng thời thông qua Quy chế số 01/QC-CMHS ngày 12/9/2013, định hướng hoạt động và các khoản hỗ trợ tự nguyện cho một số hoạt động trong nhà trường nhằm mục đích tạo điều kiện tốt hơn cho con em trong học tập và rèn luyện. Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, Hội nghị đã tách bạch thu chi thảo luận bình đẳng, sôi nổi, cởi mở.

- Hội nghị lớp đã ghi chép ý kiến đóng góp của từng phụ huynh và lấy biểu quyết riêng cho từng đề mục. Đối với các khoản đóng theo quy định của ngành giáo dục và đóng góp tự nguyện, nếu CMHS đồng ý có thể nộp luôn các khoản tiền cho Giáo viên chủ nhiệm hoặc Đại diện CMHS lớp ngay sau hội nghị. Trường hợp có ý kiến khác thư ký hội nghị cũng đã ghi chép, tùy theo trách nhiệm mà Ban giám hiệu hoặc Ban đại diện CMHS giải trình rõ ràng. Hội nghị các lớp bầu Đại diện CMHS lớp gồm ba thành viên và cử Trưởng đại diện lớp tham gia họp Ban chấp hành CMHS trường.

III. Hội nghị lần thứ 3

Họp ban chấp hành, cử và phân công công tác

Ban chấp hành CMHS trường PTCS Tĩnh Hải gồm chín thành viên đại diện cho chín lớp, nhất trí bầu Ban đại diện CMHS trường và phân công công tác như sau:

1. Trưởng ban phụ trách chung, một người.

2. Phó trưởng ban phụ trách những việc được giao cụ thể, một người.

3. Ban viên có trách nhiệm mở sổ theo dõi thu chi, một người.

Ban đại diện CMHS trường và Đại diện CMHS các lớp nhiệm kỳ 2013-2014 có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế số 01/QC-CMHS ngày 12/9/2013.

(Xin mở files QUY CHẾ đính kèm).

Tổng hợp nội dung: Lê Minh Vũ – Thanh Hóa

 

  •  61901
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…