Quy trình chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng

Chủ đề   RSS   
 • #443727 12/12/2016

  huandn

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:13/10/2015
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 145
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Quy trình chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng

  Kính gửi: Dân Luật.

  Cho cty tôi xin hỏi một vấn đề như sau:

  - Cho cty hỏi là quy trình phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng (niêm yết tại HNX) như thế nào, cần những điều kiện gì. Thủ tục giấy tờ gồm những gì, thời gian từ khi nộp hồ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho đến khi được phát hành thì thời gian là bao nhiêu ngày.

   
  5067 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #443753   12/12/2016

  phamthanhtaimd
  phamthanhtaimd
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/11/2008
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 2279
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 92 lần


  Các quy định về phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ được quy định rất rõ ràng tại Nghị định 58/2012/ND-CP  của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Theo đó,

  1.   Về điều kiện để chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại chúng

  Để chào bán chứng khoán riêng lẻ, công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3, Điều 4 của Nghị định số 58/2012/NĐCP hướng dẫn luật chứng khoán sửa đổi của Chính phủ về Chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó:

  “3. Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng:

  a) Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ đối tượng, số lượng nhà đầu tư;

  b) Các điều kiện khác theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

  c) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của Luật chuyên ngành trong trường hợp tổ chức phát hành là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện.”

  2. Về hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Nghị định 58/2012/ND-CP, Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm những giấy tờ sau:

  "1.      Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định 58);

  2.      Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

  3.      Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền;

  4.      Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

  5.      Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

  6.      Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có)."

  3. Về thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

              Theo Điều 6, Nghị định 58/2012/ND-CP, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện như sau:

  “1. Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

  2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có ý kiến bằng văn bản yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời gian nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được tính từ thời điểm tổ chức phát hành hoàn thành việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

  3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.

  4. Trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

  Theo điều 8, cơ quan nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong trường hợp công ty đại chúng sẽ là Ủy ban chứng khoán nhà nước.

  Thời gian mà công ty được phát hành cổ phiếu riêng lẻ đó là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ (là thời hạn cơ quan đăng ký thông báo cho tổ chức đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ).

  Trân trọng!

  Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài

  - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

  ĐC: Tầng 1, Nhà C, Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, HN.

  ĐT: 04.36342301/0913378662 - 0904883477

  Email: pttailawyer@yahoo.com/luatphamdanh@gmail.com

  Web: http://luatphamdanh.net/luatsuhonnhan.com

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS-Th.S luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

ĐC: 18, Lô3, Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, HN - Web: http://luatphamdanh.net

ĐT: 04.36342301/0913378662 - 0904883477 - Email: pttailawyer@yahoo.com/lsphamtai@luatphamdanh.net