Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #491449 10/05/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6264
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 93 lần


  Quy trình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử

  Theo quy định tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài có thể xin cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử.

  Điều kiện lao động nước ngoài và quy trình cấp giấy phép lao động cho người ngoài cụ thể như sau:

  Điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

  Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

  Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

  Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp (trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động do Bộ luật lao động quy định).

  (Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP)

  Việc cấp giấy phép lao động nước ngoài được áp dụng cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể gồm các đối tượng như sau:

  Thực hiện hợp đồng lao động;

  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

  Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

  Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

  Chào bán dịch vụ;

  Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  Tình nguyện viên;

  Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

  Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;

  Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

  (Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP)

  Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH)

  Bước 1. Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài.

  Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Theo quy định từ thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động còn có thể thực hiện nộp tờ khai và báo cáo này thông qua cổng thông tin điện tử địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn. Thủ tục như sau:

  - Người sử dụng lao động đăng ký tài khoản tại cổng thông tin điện tử nêu trên và nộp hồ sơ bằng tài khoản đã lập, trong thời hạn ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài;

  - Trong vòng 12 ngày kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ gửi kết quả qua thư điện tử của người sử dụng lao động. Nếu hồ sơ nộp chưa hợp lệ, cơ quan chấp thuận sẽ ra thông báo chỉnh sửa.

  - Sau khi có chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện hồ sơ bản gốc cho cơ quan chấp thuận. Trong thời hạn 08 giờ cơ quan nhận được bản gốc hồ sơ, cơ quan chấp thuận sẽ trả bản gốc kết quả chấp thuận cho người sử dụng lao động.

  - Hồ sơ bao gồm:

  • Mẫu báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu thông tư 40/2106/TT-BLĐTBXH).

  Bước 2. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

  - Hồ sơ cần chuẩn bị:

  • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (phải có giá trị dưới 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
  • Lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể tính đến ngày nộp hồ sơ;
  • Văn bản chứng minh trình độ phù hợp với công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm từ công ty khác…;
  • Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
  • Ngoài ra, đối với các ngành, nghề có yêu cầu đặc biệt (cầu thủ bóng đá, phi công, bảo dưỡng máy bay) hoặc các trường hợp lao động nước ngoài cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện hợp đồng, chào bán dịch vụ…tại Việt Nam, hồ sơ sẽ bao gồm các giầy tờ khác theo quy định của pháp luật.

  Tương tự như hồ sơ xin chấp thuận, người sử dụng lao động cũng được phép nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan chấp thuận hoặc nộp qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

  Thời hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài:

  - Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền: 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

  - Nộp hồ sơ qua mạng, thời hạn trả kết quả là 05 ngày. Cơ quan chấp thuận sẽ cấp Giấy phép lao động nếu hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo chỉnh sửa hồ sơ nếu có sai sót. Sau khi nhận được Giấy phép lao động qua thư điện tử, người sử dụng lao động sẽ nộp bản gốc hồ sơ cho cơ quan cấp phép và nhận bản gốc giấy phép lao động.

  Cập nhật bởi Kimhuyentr ngày 11/05/2018 10:59:20 SA
   
  954 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận