Quy trình bổ nhiệm Thẩm phán 2016

Chủ đề   RSS   
 • #429296 28/06/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Quy trình bổ nhiệm Thẩm phán 2016

  Tòa án nhân dân tối cao vừa công bố bản Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán.

  Trong đó, Quyết định này hướng dẫn chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và cách chức Thẩm phán Tòa án các cấp kèm theo 15 biểu mẫu để thực hiện các thủ tục nêu trên. Cụ thể:

  15 biểu mẫu để thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức

  1. Mẫu số 1: Đơn tình nguyện làm Thẩm phán.

  2. Mẫu số 2: Bản tự kiểm điểm (sử dụng cho bổ nhiệm mới Thẩm phán).

  3. Mẫu số 3: Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với người được đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán.

  4. Mẫu số 4: Bản tự kiểm điểm (sử dụng cho bổ nhiệm lại Thẩm phán).

  5. Mẫu số 5a: Danh sách trích ngang đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán (sử dụng cho bổ nhiệm mới Thẩm phán).

  6. Mẫu số 5b: Danh sách trích ngang đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán (sử dụng cho bổ nhiệm lại Thẩm phán).

  7. Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành).

  8. Phiếu bổ sung lý lịch theo Mẫu 2D-BNV/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành).

  9. Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập (do Thanh tra Nhà nước ban hành).

  10. Mẫu số 6: Biên bản lấy phiếu tín nhiệm Thẩm phán.

  11. Mẫu số 7a: Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị bổ nhiệm mới Thẩm phán.

  12. Mẫu số 7b: Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị bổ nhiệm lại Thẩm phán.

  13. Mẫu số 8a: Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Thẩm phán.

  14. Mẫu số 8a: Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao/Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc đề nghị cách chức Thẩm phán.

  15. Mẫu số 9: Đơn xin miễn nhiệm chức danh Thẩm phán.

  Quy trình bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao

  1. Đối với nhân sự từ nguồn cán bộ trong TAND (theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật tổ chức TAND).

  Quy trình đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị nhân sự

  Căn cứ nhu cầu bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao, Chánh án TAND tối cao trình Chủ tịch nước về chủ trương, số lượng, cơ cấu Thẩm phán TAND tối cao. Đồng thời, gửi Ban Tổ chức Trung ương để phối hợp giới thiệu nhân sự (đối với nhân sự thuộc Khoản 2 Điều 69 Luật tổ chức TAND năm 2014) và phối hợp triển khai các bước của quy trình bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

  Sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ tịch nước, Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 Luật tổ chức Tòa án nhân dân, báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét.

  Tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thảo luận, nhận xét, đánh giá, thống nhất danh sách nhân sự để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời, có văn bản gửi đến các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương (nơi có dự kiến nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo ý kiến của Chủ tịch nước) để giới thiệu nhân sự.

  Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm   

  (1) Thành phần Hội nghị, gồm:

  - Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng các đoàn thể của Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm tra viên cao cấp và tương đương của Tòa án nhân dân tối cao;

  - Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Thẩm phán cao cấp tại Tòa án quân sự trung ương.

  - Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp cao, Thẩm phán cao cấp;

  - Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu.

  (2) Trình tự tiến hành Hội nghị:

  - Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần và khai mạc hội nghị; quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng và cơ cấu nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của từng người trong danh sách.

  - Đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ phát phiếu (xếp thứ tự ABC theo tên) kèm thông tin về người được giới thiệu để đại biểu dự hội nghị nghiên cứu;

  - Hướng dẫn việc ghi phiếu.

  - Đại biểu bỏ phiếu.

  - Kiểm tra tổng số phiếu phát ra, thu vào và tiến hành niêm phong phiếu tại cuộc họp theo quy định.

  (3) Kiểm phiếu và tổng hợp kết quả:

  - Kiểm phiếu: Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp các phiếu (đã được niêm phong) thu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tòa án nhân dân, báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét, cho ý kiến và quyết định thành lập Tổ kiểm phiếu (gồm: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ là Tổ trưởng; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao; một số cán bộ thuộc Văn phòng Ban cán sự đảng). Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo đúng quy định dưới sự chủ trì, giám sát của đại diện Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và đại diện: Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương.

  - Tổng hợp kết quả: Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả kiểm phiếu (kèm theo Biên bản kiểm phiếu), báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao để thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

  Bước 3: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan TAND tối cao

  Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan TAND tối cao thảo luận, biểu quyết (bằng phiếu kín) về danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao do Ban cán sự đảng giới thiệu.

  Bước 4: Ban cán sự đảng TAND tối cao xem xét, quyết định danh sách dự kiến bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

  Ban cán sự đảng TAND tối cao thảo luận, nhận xét, đánh giá và tiến hành biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đưa vào danh sách tiến hành quy trình bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao phải được đa số các thành viên trong tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao tán thành.

  Bước 5: Lập hồ sơ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền

  Trên cơ sở kết quả tại Bước 4, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo lập hồ sơ cá nhân đối với những người được giới thiệu làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, báo cáo Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương để thẩm định nhân sự. Sau khi có ý kiến của Chủ tịch nước, các Ban của Đảng ở Trung ương, Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến, để đề nghị Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia xem xét, tuyển chọn.

  Bước 6: Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia tiến hành phiên họp xem xét, tuyển chọn Thẩm phán TAND tối cao

  Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thảo luận và biểu quyết (bằng phiếu kín) đối với từng người trong danh sách.

  Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành Nghị quyết phiên họp tuyển chọn Thẩm phán, để đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao.

  Căn cứ Nghị quyết phiên họp của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao có văn bản (kèm theo hồ sơ) báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

  Bước 7: Trình Quốc hội phê chuẩn

  Chánh án TAND tối cao lập Tờ trình Quốc hội về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao. Hồ sơ trình Quốc hội được chuyển đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để thẩm tra và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra tại phiên họp gần nhất của Quốc hội, gồm các tài liệu:

  - Tờ trình của Chánh án TAND tối cao về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao;

  - Bản thuyết minh về danh sách những người dự kiến đề nghị phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao;

  - Biên bản phiên họp và Nghị quyết của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia;

  - Hồ sơ cá nhân của người dự kiến được đề nghị phê chuẩn làm Thẩm phán TAND tối cao.

  Trình Chủ tịch nước bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao

  Các thủ tục, hồ sơ trình Chủ tịch nước như bước 7 và được chuyển đến Văn phòng Chủ tịch nước để trình Chủ tịch nước. Căn cứ Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  2. Đối với nhân sự từ nguồn cán bộ không công tác trong TAND (theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật tổ chức TAND).

  Đối với người không công tác trong các Tòa án nhân dân được dự kiến giới thiệu làm quy trình bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được thực hiện theo quy trình các bước như trên, trừ bước 2, 3 và 4.

  Để được bổ nhiệm, Thẩm phán TANDTC phải thực hiện bản kê khai tài sản

  Thật vậy, đó là một trong những thủ tục bắt buộc phải có khi làm hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC:

  Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia (Ban hành kèm theo Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 ngày 14/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội); gồm các tài liệu:

  1. Đơn tình nguyện làm Thẩm phán theo Mẫu số 1 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

  2. Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2c-BNV (Ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV);

  3. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP);

  4. Bản tự kiểm điểm theo Mẫu số 4 do TANDTC hành kèm theo Quy định này (áp dụng đối với người công tác trong các TAND);

  5. Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Mẫu số 3 do TANDTC ban hành kèm theo Quy định này;

  6. Biên bản và kết quả phiếu giới thiệu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt các TAND đối với người được đề nghị tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC (áp dụng đối với người công tác trong các TAND) theo Mẫu số 6 do TANDTC ban hành kèm theo Quy định này;

  7. Ý kiến bằng văn bản của các Ban của Đảng ở Trung ương về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Quy trình bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt

  Bước 1: Chuẩn bị nhân sự

  - Căn cứ nhu cầu cán bộ, Ban cán sự đảng TANDTC (hoặc Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh) có văn bản hiệp y với Thường trực tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (hoặc Thường trực cấp ủy cấp huyện) để giới thiệu nhân sự luân chuyển, điều động sang giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh (hoặc Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện).

  Trường hợp nhân sự được luân chuyển từ TANDTC, TAND cấp cao xuống để bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh (hoặc nhân sự được luân chuyển từ TAND cấp tỉnh xuống để bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp huyện) thì Ban cán sự đảng TANDTC có văn bản hiệp y với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (hoặc Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh có văn bản hiệp y với huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh).

  - Trên cơ sở thống nhất giữa Ban cán sự đảng TAND và cấp ủy địa phương, giao Vụ Tổ chức - Cán bộ (hoặc Phòng Tổ chức - Cán bộ) thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

  - Sau khi có ý kiến của cấp ủy và Ban cán sự đảng TANDTC, Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh có văn bản hoặc chỉ đạo bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hữu quan và đề nghị có văn bản nhận xét, đánh giá về người được dự kiến giới thiệu sang TAND; gặp gỡ, làm việc trực tiếp với người được dự kiến giới thiệu sang TAND để nắm bắt nguyện vọng.

  Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán

  Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo với Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh về kết quả làm việc, gặp gỡ với Thủ trưởng cơ quan và người được dự kiến giới thiệu sang TAND.

  Tập thể lãnh đạo, Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh xem xét, chỉ đạo Bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và người được dự kiến giới thiệu sang TAND để lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán.

  Hồ sơ cá nhân đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán trong trường hợp đặc biệt:

  a) Đơn tình nguyện làm Thẩm phán theo Mẫu số 1 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quy định này;

  b) Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2c-BNV (Ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV);

  c) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP);

  d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (có chứng thực hợp pháp), gồm: Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật; các văn bằng, chứng chỉ khác liên quan đến công tác tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán (nếu có);

  đ) Bản tự kiểm điểm theo Mẫu số 2 do TANDTC ban hành kèm theo Quy định này;

  e) Bản nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo Mẫu số 3 do TANDTC ban hành kèm theo Quy định này;

  g) Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về việc bổ nhiệm Thẩm phán.

  Ngoài ra, Quyết định này còn hướng dẫn chi tiết các thủ tục thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

  Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định (file đính kèm)

   
  33398 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận