DanLuat 2015

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

Chủ đề   RSS   
 • #434341 24/08/2016

  berlin

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2012
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 1100
  Cảm ơn: 23
  Được cảm ơn 0 lần


  QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DOANH NGHIỆP

  Kính chào luật sư,

  Luật sư cho em hỏi, công ty thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì sở khoa học công nghệ có quyền quản lý gì đối với quỹ của doanh nghiệp không, Nếu quản lý thì sẽ quản lý nội dung gì.

  Chân thành cảm ơn quý luật sư

   
  1168 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #434364   24/08/2016

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3082)
  Số điểm: 63053
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4027 lần


  berlin viết:

  Kính chào luật sư,

  Luật sư cho em hỏi, công ty thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ thì sở khoa học công nghệ có quyền quản lý gì đối với quỹ của doanh nghiệp không, Nếu quản lý thì sẽ quản lý nội dung gì.

  Chân thành cảm ơn quý luật sư

  Chào bạn, phía Sở KHCN chỉ có trách nhiệm quản lý việc thành lập Quỹ khoa học công nghệ và việc sử dụng Quỹ như thế nào thôi. Bạn có thể xem chi tiết tại Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC:

  Điều 3. Hình thức tổ chức của Quỹ

  1. Quỹ có thtổ chức dưới một trong hai hình thức như sau:

  a) Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.

  b) Không thành lập tổ chức Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.

  2. Hình thức tổ chức của Quỹ do cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định.

  3. Khi doanh nghiệp thành lập Quỹ theo một trong hai hình thức quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp gửi Quyết định thành lập Quỹ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập Quỹ.

  Doanh nghiệp gửi Quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời Điểm nộp báo cáo trích, sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập đầu tiên.

  Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân quản lý Quỹ

  1. Sử dụng Quỹ do doanh nghiệp thành lập, công ty con, công ty thành viên đóng góp theo đúng quy định và hiệu quả.

  2. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phê duyệt kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Quỹ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (bao gồm cả hoạt động khoa học và công nghệ của công ty thành viên, công ty con trong trường hợp là Quỹ của tổng công ty, công ty mẹ) và chi hoạt động quản lý Quỹ.

  3. Quản lý và sử dụng Quỹ để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (bao gồm cả hoạt động khoa học và công nghệ của công ty thành viên, công ty con trong trường hợp là Quỹ của tổng công ty, công ty mẹ) theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

  4. Kiểm tra, tổ chức đánh giá việc thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí của Quỹ.

  5. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp quyết định việc Điều chuyển nguồn giữa các Quỹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

  6. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền cao nhất của doanh nghiệp quyết định việc ủy thác hoặc nhận ủy thác của các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khác đthực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

  7. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp các nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

  8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra việc thành lập, tổ chức và quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật.

  9. Thực hiện báo cáo về trích, Điều chuyển và sử dụng Quỹ, gửi cơ quan thuế và Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-