Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế lũy kế?

Chủ đề   RSS   
 • #567937 21/02/2021

  mttg

  Sơ sinh


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 260
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế lũy kế?

  Công ty là hiện là công ty cổ phần (03 cổ đông), chưa niêm yết, chuyển đổi từ công ty TNHH từ năm 2019. Hằng năm Công ty thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế vừa đủ với nhu cầu chi, không trích hơn, tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh, lợi nhuận sau thuế của Công ty không có nhiều, Công ty có nguyện vọng trích quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế lũy kế của các năm trước. Vì việc này có ảnh hưởng/vi phạm quy định hiện hành nào hay không?

   
  146 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #567941   21/02/2021

  Công ty của bạn không có vốn nhà nước nhưng có thể tham khảo áp dụng quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số quy định:

  1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

  1.1 Nếu Là nguồn phúc lợi tính vào chi phí hợp lý: sẽ thực hiện theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (sửa đổi Điều 6 Thông tư 78/1014/TT-BCT)- không quá 1 tháng lương bình quân;

  1.2 Nếu là Trích từ lợi nhuận sau thuế của công ty:

  + Nếu là công ty không có vốn nhà nước chi phối (không có vốn nhà nước hoặc vốn nhà nước từ 50% trở xuống): do ĐHĐCĐ quyết định, không bị hạn chế.

  + Nếu là công ty có vốn nhà nước chi phối: thực hiện theo Điều 8 Nghị định 53/2016/NĐ-CP.

   
  Báo quản trị |