Quy định xử phạt khi xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #537776 30/01/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Quy định xử phạt khi xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp?

  Luật sư cho hỏi gia đình tôi có xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên đất giao sản xuất nông nghiệp nhưng không có thủ tục cấp phép của chính quyền địa phương . Gia đình bị xử phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ công trình có đúng luật không. Gia đình tôi phải làm thủ tục gì để được xây dựng chuồng trại chăn nuôi phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật.

   
  15091 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhCong1975 (09/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537780   30/01/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Theo quy định tại  Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT (đã được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT):

  “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

   
  a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;"
  Theo đó, việc xây chuồng trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp không phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải làm thủ tục đăng ký biến động.
   
  Theo khoản 2 Điều 17 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai:
   
  "Điều 17. Không đăng ký đất đai
   
  1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
   
  a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu;
   
  b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.
   
  2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định
   
  tại các điểm a, b, h, i, k và 1 khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:
   
  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;
   
  b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.
   
  3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
   
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   
  Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.
   
  Trường hợp xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp không rơi vào Điểm a, b, h, i, k và l Khoản 4 Điều 95 nêu trên, do đó, hộ gia đình này không bị xử phạt hành vi không đăng ký đất đai, cũng không có căn cứ để dỡ chuồng trại này. UBND chỉ nhắc nhở hộ gia đình đi đăng ký thôi.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhCong1975 (09/04/2021)