Quy định về việc thống nhất giá KCB BHYT giữa các bệnh viện trên toàn quốc

Chủ đề   RSS   
 • #494157 14/06/2018

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24753
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 699 lần
  SMod

  Quy định về việc thống nhất giá KCB BHYT giữa các bệnh viện trên toàn quốc

  Bộ Y Tế vừa ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Giá KCB này bao gồm:

  - Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn

  - Giá dịch vụ ngày giường bệnh

  - Giá dịch vụ kỹ thuật y tế

  Thông tư 15/2018/TT-BYT

  Cụ thể, Thông tư 15/2018/TT-BYT thay đổi các mức giá dịch vụ KCB BHYT như sau:

  1. Giảm giá dịch vụ KCB BHYT tại các bệnh viện: 

  - Bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I: từ 39.000 đồng xuống còn 33.100 đồng

  - Bệnh viện hạng II: từ 35.000 đồng xuống còn 29.600 đồng

  - Bệnh viện hạng III: từ 31.000 đồng xuống còn 26.200 đồng 

  - Bệnh viện hạng IV: từ 29.000 đồng xuống còn 23.300 đồng 

  Riêng với trạm y tế là 23.300 đồng  (trước đây không có quy định) 

  2. Thay đổi giá dịch vụ ngày giường bệnh

  * Đối với ngày điều trị hồi sức tích cực ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc tế bào gốc:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 677.100 đồng lên 687.100 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 632.200 đồng xuống còn 615.600 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 568.900 đồng xuống còn 522.600 đồng

  * Đối với ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 362.800 đồng xuống còn 208.000 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 335.900 đồng xuống còn 194.900 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 279.100 đồng xuống còn 159.100 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 245.700 đồng xuống còn 141.500 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 226.000 đồng xuống còn 126.100 đồng

  * Đối với ngày giường bệnh nội khoa:

  Lọai 1:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 215.300 đồng  xuống còn 208.000 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 199.100 đồng xuống còn 194.900 đồng 

  - Bệnh viện hạng II: Từ 178.500 đồng xuống còn 159.100 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 149.800 đồng xuống còn 141.500 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 140.000 đồng xuống còn 126.100 đồng

  Loại 2:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 192.300 đồng xuống còn 189.600 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 178.000 đồng xuống còn 175.400 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 152.500 đồng xuống còn 135.100 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 133.800 đồng xuống còn 124.300 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 122.000 đồng xuống còn 110.600 đồng

  Loại 3:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 159.400 đồng xuống còn 158.500 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 146.800 đồng lên 146.900 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 126.600 đồng xuống còn 111.900 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 112.900 đồng xuống còn 101.900 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 108.000 đồng xuống còn 94.000 đồng

  * Đối với ngày giường bệnh ngoại khoa:

  Loại 1:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 306.100 đồng xuống còn 295.200 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 286.400 đồng xuống còn 265.100 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 255.400 đồng xuống còn 222.100 đồng

  Loại 2:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 268.200 xuống còn 262.700 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 250.200 đồng xuống còn 241.400 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 204.400 đồng xuống còn 192.700 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 180.800 đồng xuống còn 168.700 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 171.000 đồng xuống còn 150.200 đồng

  Loại 3:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 230.300 đồng xuống còn 226.900 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 214.100 xuống còn 210.100 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 188.500 đồng xuống còn 171.200 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 159.800 đồng xuống còn 149.300 đồng

  - Bệnh viện hạng IV:  Từ 145.000 đồng xuống còn 131.200 đồng

  Loại 4:

  - Bệnh viện hạng đặc biệt: Từ 197.300 đồng lên 204.600 đồng

  - Bệnh viện hạng I: Từ 183.000 đồng lên 188.400 đồng

  - Bệnh viện hạng II: Từ 152.000 đồng xuống còn 147.400 đồng

  - Bệnh viện hạng III: Từ 133.800 đồng xuống còn 127.100 đồng

  - Bệnh viện hạng IV: Từ 127.000 xuống còn 114.700 đồng

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2018, thay thế Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

  Xem toàn văn Thông tư 15 tại file đính kèm

   
  4986 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận