DanLuat 2015

Quy định về trồng rừng

Chủ đề   RSS   
 • #463579 03/08/2017

  Quy định về trồng rừng

  Thông tư 69/2011/TT- BNNPTNT ngày 21/10/2011 (Phần phụ lục) có trình bày Tính toán nhu cầu vốn đầu tư của dự án lâm sinh, có viện dẫn các thông tin của Thông tư 04/2010/BXD, Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, nhưng thông tư 04/2010/BXD và QĐ 957 nay đã hết hiệu lực và được thay bằng thông tư mới. Vậy về tính toán thì vẫn áp dụng theo cái cũ hay cái được viện dẫn mới.

  Vd: "Thu nhập chịu thuế tính trước: là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình được tính bằng 5,5 % của chi phí trực tiếp và chi phí chung theo Thông tư 04/2010/BXD của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 5 năm 2010 (tại bảng 3.8)"

  "Chi phí quản lý dự án là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đến thực hiện, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng. Định mức chi phí quản lý dự án được xác định theo bảng số 1 của Quyết định 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 29 tháng 9 năm 2009. Tỷ lệ chi phí quản lý dự án là 2,125% của chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng."

  (Cái hệ số đó giờ đã thay đổi rồi)

  Cảm ơn mn!

   
  632 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #463600   04/08/2017

  Chào bạn,

  Thông tư 69/2011/TT- BNNPTNT ngày 21/10/2011 mà bạn viện dẫn đã bị thay thế bởi Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT

  Do đó, bạn căn cứ vào Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT để thực hiện.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  duy4242 (04/08/2017)
 • #463652   04/08/2017

  Lời đầu tiên, xin cảm ơn LS TranTrongQui!

  Theo thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT thì ko thấy cụ thể định mức về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, và chi phí dự phòng. Vậy hai giá trị này tính như thế nào?

  "4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: được xác định bằng dự toán chi tiết, gồm: khảo sát; lập thiết kế, dự toán; giám sát xây dựng công trình và các chi phí tư vấn khác có liên quan."

  Theo mấy cái cũ, thấy họ lấy 7,875% mấy cái chi phí (trực tiếp, chung, trước thuế, GTGT) không biết ở đâu ra. Mà giờ thông tư ghi vậy thì chưa hiểu lắm.

  "6. Chi phí dự phòng

  a) Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

  b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình (tính bằng tháng, quý, năm), kế hoạch bố trí vốn và khả năng biến động giá trong nước và quốc tế."

  Mấy cái dự toán cũ toàn lấy 10% của chi phí (trực tiếp, chung, trước thuế)

  Mong giúp đỡ.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-